ثبت اسم شرکت


شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن مرسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.لیکن اداره ثبت شرکت ها برای انتخاب نام شرکت محدودیت هایی را قایل شده است که در ادامه به بیان این مهم می پردازیم.در ضمن،لازم به ذکر است شما عزیزان در صورت داشتن هر گونه ابهامی در انتخاب نام شرکت،می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت کریم خان  تماس حاصل نمایید.ما در انتخاب نیکوترین نام به شما مشاوره خواهیم داد.

نام شرکت گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد(مانند “خانه گستر” برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاَ فانتزی است(مانند “خوش حساب”) و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد.اسم شرکت الزاماَ اسم تجارتی آن نیست،ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند،معمولاَ اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر،دارای ارزش اقتصادی بوده،قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است(ماده 579 ق.ت).به همین دلیل،جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد،پس از خروجش از شرکت،نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند،چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد”دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی” به شرح زیر تعیین می گردد.

 • ماده 1-متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایند.
 • ماده 2-نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
 • ماده 3-اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
 • ماده 4-مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
 • ماده 5-نام شخص حقوقی(نام شرکت)ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
 • ماده 6-نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
 • نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
 • نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
 • نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
 • نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
 • هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
 • تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
 • ماده 7-در تعیین نام اشخاص حقوقی(نام شرکت)،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
 • چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
 • چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
 • واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
 • اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
 • اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
 • تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
 • ماده 8-چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
 • تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
 • تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
 • ماده 9-نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.
 • ماده 10-نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
 • ماده 11-در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

بنا بر اهمیت نام شرکت،قانون گذار در قانون تجارت برای نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است.در ذیل به این قوانین می پردازیم.

اسم شرکت تضامنی

شرکت تضامنی”تحت اسم مخصوصی”تشکیل می شود(ماده 116 ق.ت)به موجب ماده 117 قانون تجارت:”در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل ” و شرکا” یا “و برادران” قید شود.ماده اخیر،در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا”تحت نام جمعی” متعهد می شوند.

مقنن با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی تمامی شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید نموده است،ولی چون ذکر اسامی کلیه شرکا علی الخصوص زمانی که تعداد آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی تنها از نام یکی از شرکا تشکیل می گردد و پس از آن،عبارات “و شرکا”، “و برادران” و امثال آن قید می شود.ذکر نام حداقل یکی از شرکا در اسم شرکت به افرادی که با شرکت معامله می نمایند،اطمینان می دهد تا ذکر عبارت”شرکت تضامنی”به تنهایی،آن گونه که در کشور فرانسه رایج شده است.

از آن جا که “اسم شرکت” از “اسم تجارتی” که می تواند هر اسمی باشد جدا می باشد،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای می باشد.در حقیقت،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت میبایست تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا نمود که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت می باشد؛اما از طرفی،زمانی که شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی می باشد که تغییر آن سبب از بین رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی می باشد که اسم او از اسم شرکت خارج گردد تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.

این است که در فرانسه پیش از اینکه تغییراتی در خصوص اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود،به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها مزیت تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این می باشد که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت نمی یابد.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

اسم شرکت با مسئولیت محدود

ر نام شرکت میبایست عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود در غیر این صورت در برابر ثالث تضامنی به شمار می رود و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

اسم شرکت مختلط غیر سهامی

براساس ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می گردد.بخش اخیر ماده 141 اذعان می دارد :”در اسم شرکت باید عبارت “شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.در حقوق فعلی فرانسه،ذکر نام یکی از شرکا دیگر الزامی نمی باشد و در صورتی که شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را ذکر کنند،می توانند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده نمایند.با این حال ،ذکر اینکه شرکت یک شرکت”مختلط غیر سهامی” می باشد در کلیه مندرجات و مکاتبات شرکت الزامی می باشد.

در حقوق ایران،ذکر نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت سبب مسئولیت تضامنی او می شود(ماده 143 ق.ت).بر عکس،لازم نیست که نام کلیه شرکای ضامن در اسم شرکت ذکر گردد و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی نماید.

چند نکته:

 • براساس دستورالعمل های صادره در تعیین نام شرکت ها برای تعیین نام باید از اسم خاص استفاده شود.اسم خاص کلمه ای می باشد که می تواند به صورت مستقیم نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی استفاده می شود.
 • به منظور انتخاب نام شرکت،از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استعمال نگردد.
 • هر چند استفاده از اسامی شهر ها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت به حساب نمی آیند و اسم شرکت میبایست غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
 • اسامی انتخابی میبایست در فرهنگ دهخدا معنی داشته باشد.
 • اسامی انتخابی برای نام شرکت میبایست 3 سیلاب (اسم خاص) داشته باشد.
 • چنانچه نام محل در اسم شرکت توسط اداره ثبت تایید می گردد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی ثبت شود.

برای ثبت اسم شرکت،ابتدا بعد از رعایت شرایطی که بیان شد،پنج نام برای شرکت خود انتخاب کنید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی تایید می شود.شایان ذکر است متقاضی تعیین نام میبایست یکی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه)باشد.همچنین،تصمیمات در باب تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شوند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *