تفاوت اساسنامه و شرکتنامه

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه


تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در چیست؟

به منظور آگاهی از تفاوت اساسنامه و شرکتنامه شرکتها پیشنهاد می کنیم این مقاله در موسسه ثبت کریم خان را مطالعه نمایید.اساسنامه شرکت عبارت است از سندی که آن را معتبر کرده و در آن سیاست و سرمایه شرکت،مقاصد و چگونگی فعالیت و تکالیف هر کدام از اعضای شرکت و هیأت مدیره و مجامع عمومی و بازرسین شرکت و تعداد مدیران و چگونگی تعیین و مدت ماموریت و نحوه ی انتخاب جایگزین مدیرانی که فوت کرده یا استعفاء داده اند و یا ورشکسته و عزل می گردند ،مشخص می شود و رعایت تمامی مواد آن برای اعضا الزامی است.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه

همانگونه که در زندگی یک فرد حقیقی شناسنامه وی به او هویت و اعتبار می بخشد، در فرد حقوقی هم اساسنامه او را داری هویت و معتبر می گرداند و حدود وظایف و اختیارات مدیران و میزان مسئولیت ا و نحوه عملکرد آنان در آن ذکر می شود.در نتیجه شرکت های سهامی عام و خاص ملزم به داشتن اساسنامه می باشند.اما شرکتنامه به شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی اختصاص دارد و شرکت های سهامی و تعاونی به داشتن شرکتنامه الزامی نخواهند داشت .در شرکت های با مسئولیت محدود،شرکتنامه رکن اصلی آن به شمار می آید،به صورتیکه تنظیم نکردن آن باعث ابطال شرکت خواهد شد.

مطابق مواد 142-97-36 قانون تجارت،شرکتنامه عبارت است از سندی که میان دو یا چند شریک جهت تاسیس شرکت تجاری تنظیم گردیده است.به موجب ماده 36 ق.ا.ق.ت :”شرکت سهامی بر اساس شرکتنامه که در دو نسخه تنظیم می گردد،تاسیس می شوند.اولین نسخه طبق ماده 50 می بایست پیوست اظهارنامه ی مدیر شرکت و نسخه دوم در کانون اصلی شرکت نگهداری می گردد.

در شرکتنامه نسبت مشارکت هر کدام از شرکاء و سهم الشرکه هر یک اعم از نقدی یا غیر نقدی که لازم است درج گردد، ذکر می شود.قانون تجارت در این خصوص که شرکتنامه می بایست شمال چه مواردی باشد،تصریحی بیان ننموده است.قانون ثبت شرکت ها و همچنین لایحه ی اصلاحی 1347 هم تنها به موارد درج شده اساسنامه اشاره می نمایند،ولی به اینکه «قرارداد شرکت» که بین موسسین ابتدایی شرکت تنظیم می گردد می بایست دارای چه شرایطی باشد، اشاره ای ننموده است.شرکتنامه لازم است متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آنان باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهند بود.

به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه می بایست به صورت سند رسمی تنظیم شود.از سوی دیگر وفق ماده 1 آیین نامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی جهت تاسیس ملزم به تنظیم شرکتنامه رسمی می باشند.لذا شرکتنامه سند دارای اعتباری می باشند که توسط قوه قضاییه چاپ شده است که بعد از کامل نمودن اطلاعات باید به اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه گردد.

موارد شرکتنامه

 1. اسم شرکت
 2. موضوع فعالیت شرکت
 3. سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
 4. میزان سهم الشرکه هر کدام از شرکا
 5. تاریخ تاسیس شرکت و مدت آن
 6. نام هر یک از شرکا یا موسسان شرکت با ذکر مشخصات کامل هر کدام و اقامتگاه
 7. نام تمامی مدیران شرکت و اختیارات آنان و مشخصات کامل هر کدام و اقامتگاه
 8. درج مشخصات بازرس یا بازرسین شرکت
 9. تاریخ و چگونگی بررسی حساب ها و نحوه ی تقسیم سود و زیان شرکت
 10. انحلال شرکت
 11. ذکر موارد دیگر در صورت لزوم
 12. در نهایت شرکتنامه می بایست توسط موسسان امضا شده و در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت رسد.

مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48 موارد اساسنامه به شرح ذیل است:

 • اسم شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت به صورت آشکار و منجز
 • مدت شرکت
 • کانون اصلی شرکت و مکان شعب آن ،چنانچه تاسیس شعبه مد نظر باشد.
 • میزان سرمایه شرکت و مشخص نمودن مقدار نقدی و غیر نقدی آن
 • تعداد سهام بی نام و بانام و ارزش اسمی آنان و هنگامی که ایجاد سهام ممتاز مد نظر باشد مشخص نمودن تعداد، ویژگی ها و امتیازات این نوع سهام
 • مشخص نمودن مبلغ تادیه گردیده هر سهم و چگونگی مطالبه الباقی ارزش اسمی هر سهم و زمانی که می بایست مطالبه گردد که این مهلت بیش از 5 سال نیست.
 • چگونگی انتقال سهام با نام
 • نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 • چنانچه پیش بینی گردد صدور اوراق قرضه،قید شرایط و ترتیب آنان
 • شرایط و ترتیب ارتقاء و تقلیل سرمایه شرکت
 • مواقع و ترتیب فراخوان مجامع
 • قوانین مربوط به حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنان
 • تعداد مدیران و نحوه ی تعیین و مدت ماموریت و چگونگی انتخاب جانشین برای مدیرانی که فوت کرده و یا استعفا می نمایند یا به لحاظ قانون محجور،معزول و یا ممنوع می شوند.
 • مشخص نمودن وظایف و حدود اختیارات مدیران
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران می بایست به صندوق شرکت پرداخت کنند
 • ذکر اینکه شرکت چند نفر بازرس دارد و چگونگی تعیین و مدت ماموریت آنان
 • مشخص نمودن شروع و خاتمه سال مالی شرکت و زمان تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به بازرسین و مجمع عمومی سالیانه
 • چگونگی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
 • نحوه ی تغییر اساسنامه

چنانچه به هر گونه مشاوره و راهنمایی درباره تکمیل اساسنامه یا شرکتنامه نیاز داشتید، میتوانید با شماره 87146 با همکاران ما در ارتباط بوده و از مشاوره ی رایگان ما بهره مند گردید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *