تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت


چگونه نام شرکت خود را تغییر دهیم ؟

انتخاب نام شرکت:

به منظور تغییر نام شرکت با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان می توانید اقدامات لازم جهت این امر را به انجام برسانید.شرکت ها نیز مانند اشخاص حقیقی دارای نام می باشند که به آن نام معروف می باشند. یکی از مهم ترین مراحل جهت تاسیس و ثبت شرکت انتخاب نام برای آن می باشد. بررسی های انجام شده در این خصوص نشان می دهد شرکت هایی که نام خود را به درستی انتخاب کرده اند بسیار موفق تر از شرکت هایی بوده اند که نام های کلیشه ای یا تکراری برای شرکت خود انتخاب کرده اند.

شرایط و معیارهای انتخاب نام برای شرکت:

  1. به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید به زبان فارسی و ایرانی باشد و باید از انتخاب واژگان بیگانه خودداری نمود. مرجع ثبت شرکت ها نام های بیگانه را مگر با اجازه وزارت مزبور نمی پذیرد.
  2. بهتر است نام‎ ها‎یی که انتخاب می‎شوند خاص بوده و عمومیت کمتری داشته باشند, این امر به تایید نام شرکت کمک می ‎کند.
  3. نام های انتخابی نباید یک بخشی باشند و باید ترکیبی از سه سیلاب ( سه بخش) باشند. نام‎ها‎یی که دارای دو بخش هستند در صورتی پذیرفته می‎شوند که تکراری نباشند.
  4. نام انتخابی نباید با شرع، عرف و اخلاق جامعه در تضاد بوده و همچنین نباید شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیح و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.

در انتخاب نام شرکت،نکته ی قابل توجه این است که نام انتخابی نباید قبلا به ثبت رسیده باشد. در صورتی که نام انتخاب شده قبلا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد فاقد اعتبار بوده و قابلیت ثبت ندارند. به همین علت لازم است متقاضیان قبل از انتخاب نام های مورد نظر استعلام نمایند. برای استعلام از نام شرکت می توانید با ورود به پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی https://www.ilenc.ir و یا پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به نشانی https://rrk.ir اقدام کنید. اگر نام مورد نظر قبلا ثبت شده باشد اطلاعات آن در سامانه قابل مشاهده می باشد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در راستای انتخاب نام شرکت خود ، با ما در ثبت شرکت کریم خان در ارتباط باشید.

نحوه ی تغییر نام شرکت:

پس از ثبت شرکت، هر نوع تغییرات و تصمیماتی مانند تغییر در نام شرکت در هر زمانی امکان پذیر می باشد. شرکت ها در صورتی مجاز به تغییر نام شرکت می باشند که نام مورد نظر آن ها،طبق کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها باشد. اشخاص حقوقی که جهت ثبت نام پیشنهادی خود نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح می باشند باید قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، از طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به همراه مدارک ارائه دهند.

اضافه بر این،در تغییر نام شرکت رعایت یک سری از قوانین از جمله مواد 95 و 117 و 141 و163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری الزامی می باشد. تصمیمات در رابطه با تغییر نام شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می گردد. همچنین جهت تغییر نام شرکت می بایست در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه تغییر نام توسط اعضا امضاء شود, سپس می بایست مدارک لازم به اداره ثبت ارائه گردد.

اگر می خواهید با چگونگی تغییر نام شرکت ‎های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت‎ها‎ی محدود آشنا شوید در ادامه با ما در ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

 

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص :

1) کپی آگهی تاسیس شرکت

2) کپی روزنامه رسمی

3) کپی مدارک شناسایی همه اعضای شرکت

4) کپی آگهی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات در شرکت

 

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت سهامی خاص :

1) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه

2) انجام تشریفات دعوت بر طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت

3) لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است

4) اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد

5) پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها

6) تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک

 

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص:

بسمه تعالی
نام شرکت: …………….
شماره ثبت شرکت: ……………..
سرمایه ثبت شده: ………………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………….. در تاریخ ……….. ساعت …………… با حضور کلیه سهامداران/اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

  1. خانم/آقای ………………… به سمت رئیس جلسه
  2. خانم/آقای ………………… به سمت رئیس جلسه
  3. خانم/آقای ………………… به سمت رئیس جلسه
  4. خانم/آقای ………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب:در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی مقرر گردید که نام شرکت به ……….. تغییر یابد و در نتیجه ماده …………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج:به خانم/آقای …………. (احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود:

1) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت

2) آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساسنامه شرکت

 

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود:

1) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکای شرکت با قید میزان سهم خود از شراکت

2) چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل گردد ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت الزامی می‎باشد.

3) اگر تعداد شرکای شرکت به بیش از 12 نفر برسد انتخاب و قید نام اعضای هیات ناظر درصدر صورتجلسه ضروری است و بازرسان باید ذیل صورت جلسه مزبور را امضاء نمایند.

4) یکی از شرکا یا نماینده رسمی شرکت باید در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مبلغ حق الثبت را به بانک پرداخت نموده و اصل رسید بانکی را به همراه اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام ارائه دهد. متقاضی پس از تعیین نام و دریافت موافقت مسئول مربوطه، صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل داده و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.

 

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود:

 

نام شرکت …………
شماره ثبت ………. و شناسه ملی …………..
سرمایه ثبت شده ……….. ریال در تاریخ ………. ساعت ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای ……………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای ……………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای ……………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای ……………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…. به …….…. تغییر یابد در نتیجه ماده ……….… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ……………. احدی از شرکا (مدیرعامل و… در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

تغییر نام شرکت نیز مانند سایر درخواست ها نیاز به مراجعه به اداره ثبت و انجام مراحل قانونی آن را دارد . ثبت شرکت کریم خان در زمینه های ثبت شرکت بهترین همراه شماست.

دسته‌بندی نشدهراهنمای ثبت شرکت

تغییر نام ثبت شرکت هاتغییر نام در ثبت شرکتتغییر نام در شرکت سهامی خاصتغییر نام شرکت با مسئولیت محدودتغییر نام شرکت تعاونیتغییر نام شرکت ثبت شدهتغییر نام شرکت در اداره ثبتتغییر نام شرکت سهامیتغییر نام شرکت سهامی خاصتغییر نام شرکت سهامی عامتغییر نام شرکت مسئولیت محدودتغییر نام شرکت هاتغییر نام شرکتهاتغییر نام شرکتهای سهامی خاصثبت تغییر نام شرکتچگونگی تغییر نام شرکتدرخواست تغییر نام شرکتدستورالعمل تغییر نام شرکتراهنمای تغییر نام شرکتراهنمای تغییر نام شرکت سهامی خاصروش تغییر نام شرکتروند تغییر نام شرکتشرایط تغییر نام شرکتشرایط تغییر نام شرکت سهامی خاصصورتجلسه تغییر نام در شرکت مسئولیت محدودصورتجلسه تغییر نام شرکتصورتجلسه تغییر نام شرکت مسئولیت محدودطریقه تغییر نام شرکتفرم تغییر نام شرکتفرم تغییر نام شرکت سهامی خاصقانون تغییر نام شرکتقوانین تغییر نام شرکتمدارک لازم برای تغییر نام شرکتمدارک لازم برای تغییر نام شرکت سهامی خاصمدارک لازم جهت تغییر نام شرکتمدارک لازم جهت تغییر نام شرکت سهامی خاصمدت زمان تغییر نام شرکتمراحل تغيير نام شركتمراحل تغییر نام شرکتمراحل تغییر نام شرکت با مسئولیت محدودمراحل تغییر نام شرکت تعاونیمراحل تغییر نام شرکت سهامی خاصمراحل تغییر نام شرکت مسئولیت محدودمراحل قانونی تغییر نام شرکتنامه اداری تغییر نام شرکتنامه تغییر نام شرکتنحوه تغییر نام شرکتنحوه تغییر نام شرکت با مسئولیت محدودنحوه تغییر نام شرکت سهامی خاصنحوه تغییر نام شرکت هانمونه صورتجلسه تغییر نام شرکتنمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت مسئولیت محدودهزینه تغییر نام شرکت

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *