تغییر شریک در شرکت تضامنی


براساس ماده 116 قانون تجارت ” شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است … ”

 

در شرکت تضامنی سرمایه شرکت ، از لحاظ اعتبار آن نزد اشخاص ثالث ، نقش مهمی ندارد بلکه شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از لحاظ اقتصادی می باشد که معرف شرکت است.منظور از شخصیت شرکا ، در این مقاله ، شخصیت اقتصادی شرکا می باشد که می تواند ضامن پرداخت بدهی های احتمالی شرکت ، علاوه بر سرمایه باشد. در شرکت های تضامنی شخصیت شرکا ، در رابطه با مسائل مختلف شرکت بسیار مهم است.

با توجه به آنچه گفته شد، موسسه حقوقی در ذیل به توضیح در خصوص تغییر شریک در شرکت تضامنی می پردازد .

موارد تغییر شریک در شرکت تضامنی

  • انتقال سهم الشرکه
  • فوت یا محجوریت و ورشکستگی

در ادامه به شرح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت :

1. انتقال سهم الشرکه

نظر به اهمیت و شخصیت مخصوص هر یک از شرکا و مسئولیت آنان در شرکت های تضامنی ، انتقال سرمایه به سادگی ممکن نیست به این دلیل که دیگر شرکا ممکن است نخواهند با شریک جدید همکاری کنند.

بنا بر ماده 123 : ” در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا ”

زیرا ملاحظاتی که در خصوص انتقال سهم الشرکه به شخص خارج از شرکت لحاظ شده است در خصوص انتقال به یکی دیگر از شرکا نیز صادق می باشد.

لازم به ذکر است که در این صورت ، یعنی در صورت رضایت کلیه شرکا به انتقال سهم الشرکه به شریک جدید ( و یا چنانچه شریک جدیدی ، بدون انتقال سهم الشرکه ، وارد شراکت گردد )شریک جدید مسئولیت قروض پیشین شرکت را نیز به عهده خواهد داشت.

براساس ماده 125 : ” هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناَ با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد ” .

2. فوت یا محجوریت شریک

چنانچه یکی از شرکا فوت کند یا محجور گردد ، اداره سهم الشرکه او به عهده شخص دیگری است و این درست مثل انتقال سهم الشرکه می باشد که باید با رضایت شرکای دیگر باشد. به

همین سبب بنا بر ماده 139 قانون تجارت : ” در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند قائم مقام متوفی باید در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است “.

3. ورشکستگی شریک

ورشکستگی یکی از شرکا هم ممکن است سبب تغییر شریک و انتقال سهم الشرکه او به دیگران شود. به این معنی که ورشکستگی شریک ممکن است با شرایط مقرر در ماده 138 منجر به انحلال شرکت شود اما براساس ماده 131 : ” در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از داوطلبان شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شریک را تقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند “.

همین حکم در مورد ماده 139 ( فوت شریک ) نیز جاری است ، زیرا شرکا می توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت سهم شریک را از دارایی شرکت ( البته قائم مقام شریک را ) پرداخته و او را از شرکت اخراج کنند..

 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *