تعیین مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی


تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی

در این بخش قصد داریم در خصوص تعیین مالیات براساس اظهارنامه مالیاتی توضیح دهیم. شرکت و اتحادیه تعاونی متشکل شده از شخصیت حقوقی بوده ، شخص حقوقی قلمداد می شوند ؛ بدین صورت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، مثل دیگر اشخاص حقوقی وظیفه اظهارنامه و ترازنامه و حساب نفع و ضرر سال مالی استناد به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال ، به بخش مالیاتی مرتبط تحویل دهند و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.

 

هنگامی که ممیز مالیاتی ، اظهارنامه ، ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت یا اتحادیه تعاونی را بپذیرد، محتویات مدارک نام برده با هزینه های قابل پذیرش و استهلاکات وفق داده می شود و درآمد شامل مالیات آن مشخص می گردد.هزینه های قابل قبول جهت تعیین درآمد شامل مالیات ، به بیان دیگر از هزینه هایی که در حدود متداول استناد به مدارک بوده ، تنها هزینه تحصیل درآمد شرکت یا اتحادیه تعاونی در همان سال مالی با رعایت اکثر تنظیم ، شده باشد.

استهلاک براساس جدولی مشخص می شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را به موجب قوانین تهیه می کند و بعد از تایید هیئت وزیران انجام میشود.

تعیین مالیات از طریق تشخیص علی الراس

در شرایط زیر ، درآمد مشمول مالیات شرکت یا اتحادیه تعاونی ، توسط علی الراس معین می شود :

  • در حالی که تا زمان تنظیم شده ، ترازنامه و حساب نفع و ضرر تحویل داده نشده باشد ؛
  • هنگامی که تعاونی با وجود تقاضا کتبی مامور تعیین مرتبط ، از عرضه ی دفاتر یا مدارک حساب ممناعت کند ؛
  • زمانی که دفاتر و اسناد و مدارک وسیله شده جهت ارزیابی درآمد شامل مالیات تعاونی ، از نظر ممیز و تایید سز ممیز ، غیر قابل بررسی اعلام شود.

در تعیین علی الراس ، مامور تشخیص میبایست نخست متقارن یا قراین نام برده در قانون مالیات های بی واسطه را که مشابه با موقعیت و موضوع فعالیت تعاونی باشد ، تعیین کند و بعد با اعمال ضریب یا ضرایب تنظیم در متقارن یا قراین انتخابی ، درآمد مشمول مالیات تعاونی را تعیین و بعد مالیات آن را معین کند.

قراین مالیاتی به این معنی است که عواملی که در هر رشته از مشاغل با نظر به وضعیت آن شغل ، جهت تعیین درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس ، استفاده میشود ؛ از جمله خرید سالانه ، فروش سالانه ، درآمد ناخالص ، میزان تولید و غیره . ضرایب مالیاتی به بیان دیگر تعداد معین ای که حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات محسوب می شود. جدول ضرایب مالیاتی را هر سال کمیسیونی خاص مشخص می کند و وزارت امور اقتصادی و اموال آن را ابلاغ می کند.

مسئولیت تضامنی مدیران تعاونی

مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، انجمنی یا به صورت انفرادی در پرداخت مالیات بر درآمد تعاونی و همین طور مالیات هایی که تعاونی در زمان مدیریت آن ها بر اساس قانون مالیات های بی‌واسطه ، وظیفه به کسر و پرداخت آن باشد ، با تعاونی مسئولیت تضامنی دارند.در نهایت مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، مسئولیت دارند پیش از انحلال آن ، اظهارنامه ای مبنی بر صورت دارایی و بدهی تعاونی را مقرر و به حوزه مالیاتی زی ربط تحویل کنند. در زمان تحویل ندادن اظهارنامه نام برده یا ارائه اظهارنامه عکس آن ، این اشخاص تضمین مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شرکت یا اتحادیه تعاونی خواهند بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای تعیین مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در خدمت متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *