اتاق بازرگانی ایران

هدف موسسه حقوقی ثبت شرکت کریمخان از ارائه ی این مطلب آشنایی با اتاق بازرگانی ایران و اصول آن می باشد. بر اساس ماده ی 2 قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیر انتفاعی می باشد که شخصیت حقوقی و استقلال مالی دارد. این تشکل، برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و مالکان صنایع و معادن، در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر اساس درخواست تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت ایجاد می شود. اولین اتاق تجارت ایران در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. همزمان با اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن نیز به وجود آمد که سپس با این اتاق آمیخته شد. در حال حاضر، اتاق بازرگانی ایران در حدود 20 هزار عضو در سراسر ایران دارد. شایان ذکر است که شرایط شرکت در انتخابات آن، مجهز بودن به کارت عضویت اتاق بازرگانی و داشتن حداقل سه سال سابقه ی فعالیت اقتصادی است.

بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آن ها، موضوعات فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی مانند « ثبت هر نوع شخصیت حقوقی با نام اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با دیگر کشورها و سایر مصادیق از این نوع » نیازمند اخذ مجوز از « اتاق بازرگانی ایران » می باشد.

طریقه ی انتخاب ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مطابق با ماده ی 17 قانون کنونی اتاق بازرگانی ایران، تعداد اعضای هیات رییسه ی اتاق ایران 7 نفر می باشد و این تعداد برای هر کدام از شهرستان ها 5 نفر است که در طی اولین جلسه ی هیات نمایندگان به مدت 4 سال انتخاب می گردند.

اصول اتاق ایران

بر اساس ماده ی 6 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اصول اتاق ایران به شرح ذیل است:

الف- شورای عالی نظارت
ب- هیات نمایندگان
ج- هیات رئیسه
د- دبیر کل

اصول اتاق شهرستان ها

حوزه ی فعالیت اتاق شهرستان به حدود مشخص شده در قانون تقسیمات کشوری محدود می باشد، اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و در امور اداری و مالی خود مطابق با قوانین و مقررات مربوطه استوار می باشد. بر اساس ماده ی 7 قانون، اصول اتاق شهرستان به شرح زیر می باشد:

الف- هیات نمایندگان
ب- هیات رییسه

نکته:

 1. تشکیل اتاق در شهرستان هایی که حداقل تعداد اعضا 25 نفر می باشد مانعی ندارد.
 2. تهران نیز مشابه شهرستان های دیگر دارای اتاق مستقل می باشد و حوزه ی فعالیت و شرح وظایف آن با دیگر اتاق ها یکسان می باشد.

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

با توجه به ماده ی 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی به شرح زیر است:

 1. ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین مرتبط و مقررات رایج مملکتی
 2. ارائه ی نظر مشورتی در رابطه با لایحه ها و طرح های مرتبط با اتاق بازرگانی
 3. همکاری با دستگاه های اجرایی و دیگر مراجع ذیربط جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق بازرگانی
 4. ارتباط با اتاق بازرگانی کشورهای دیگر و تاسیس اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها مطابق با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 5. تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به اتاق بازرگانی ایران در غالب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
 6. تلاش جهت شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و ترغیب و راهنمایی موسسات مرتبط برای شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی
 7. تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در زمینه ی امور تولیدی علی الخصوص تولید کالاهای صادراتی که مزیت نسبی دارند.
 8. تلاش در راستای ارزیابی و بررسی و همچنین حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق بازرگانی از راه تاسیس مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه ی مرکز داوری مذکور به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
 9. تشکیل و اداره ی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی جهت انجام وظایف و فعالیت های اتاق بازرگانی
 10. صدور کارت عضویت بر اساس آیین نامه ی اتاق ایران

در انتها لازم است اضافه کنیم، در حال حاضر با گذشت 130 سال از تاسیس اتاق بازرگانی در ایران، این اتاق به عنوان رکن موثر در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار می باشد.
دارندگان کارت بازرگانی و کارت عضویت قادر می باشند از خدمات ویژه ی اتاق بازرگانی تهران بهره مند گردند که در راستای این امر مشاوران ما در ثبت شرکت کریمخان، آمادگی ارائه ی هر نوع مشاوره و خدمات در زمینه های بانکی، بیمه، گمرک و….به متقاضیان گرامی را دارند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *