تشریفات ثبت شرکت سهامی عام


براساس ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که در آن موسسین بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند و این ویژگی عمده این شرکت ها است.مسئولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام است،مبلغ اسمی در برابر مبلغ رسمی قرار دارد که عبارتست از ارزش روز هر سهم خریداری شده.

 

تشکیل شرکت سهامی عام

جهت تشکیل شخصیت های حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی(سازمان های دولتی) و یا اشخاص حقوق خصوصی(شرکت های تجارتی)مقررات و شرایط خاصی وجود دارد.قانون تجارت در ابتدا مقررات مرتبط با شرکت های تجارتی شرایط تشکیل آن ها را معین نموده است.تشکیل شرکت های سهامی عام از نظر اهمیت،مشمول مقررات خاص و نسبتاَ زیادی می باشد.

الف)اقدامات مقدماتی

شرکت سهامی مهمترین نوع شرکت تجارتی می باشد.زیرا انجام پروژه های بزرگ صنعتی،تجارتی بعنوان مثال سدها،شهرک ها،آسمان خراش ها و کارخانه های بزرگ خودرو،هواپیما و کشتی سازی جز از راه تشکیل شرکت های سهامی ممکن نیست.زیرا اولاَ انجام این پروژه ها نیازمند سرمایه انبوهی می باشد که اصولاً بواسطه سرمایه های خصوصی امکان پذیر نمی باشد.ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر،در صورت ورشکستگی برای هر شریک غیر قابل جبران نمی باشد زیرا مسئولیت شرکا تنها محدود به سهام آنان در شرکت می باشد.

در ادامه ثبت کریم خان مقدمات ثبت شرکت سهامی عام را برای شما برمی شمرد.

به منظور تشکیل یک شرکت سهامی عام مقدماتی به شرح زیر لازم است:

1-وجود تعدادی افراد علاقمند

این افراد ممکن است به دلیل تخصص یا استفاده از سرمایه خود و یا علاقه مندی به کارهای تجارتی فکر تشکیل یک شرکت تجارتی را در ذهن خود طرح ریزی کنند.بعنوان مثال شخصی امتیاز تاسیس یک کارخانه داروسازی را دارد یا در یک رشته خاصی دارای تخصص می باشد و از این قبیل اما سرمایه مورد نیاز جهت استفاده و اجرای آن ندارد،در این صورت با چند نفر دیگر که به گونه ای می توانند با او همکاری داشته باشند فکر خود را اراه داده و قصد تشکیل یک شرکت را دارند.این افراد از لحاظ قانونی”موسسین”شرکت به شمار می رود

2-تعهد و تامین حداقلی از سرمایه شرکت به وسیله موسسین

موسسین میبایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را “تعهد” نموده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را به صورت نقدی پرداخت کنند.در شرکت سهامی عام،براساس نوع به دلیل طولانی بودن عملیات اجرایی و نیاز نداشتن به کلیه سرمایه در زمان تاسیس،پرداختن تمام سرمای شرکت به لحاظ قانونی الزامی نمی باشد.به همین سبب مقرر داشته موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و حداقل 35% آن به صورت نقدی پرداخته شود.به عنوان مثال اگر سرمایه شرکتی ده میلیون ریال باشد تعهد پرداخت دو میلیون ریال باید توسط موسسین انجام گیرد و از این مبلغ هفتصد هزار ریال به صورت نقدی در یکی از بانک ها در حسابی که تحت عنوان “شرکت در شرف تاسیس” بر می گردد تودیع شود (ماده 6) ممکن است،سرمایه یک یا چند نفر از موسسین به جای پول نقد به شکل غیر نقد مثل زمین،خودرو،کارخانه یا امتیاز خاصی باشد.در این صورت به طریق زیر عمل می شود:

براساس تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی: “هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع …نمایند”.

3-تقدیم اسناد مربوطه به اداره ثبت شرکت ها برای انجام امور مقدماتی تشکیل شرکت

پیش نویس اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی ،رسید تعهد و پرداخت سرمایه به وسیله موسسینن به ضمیمه اظهارنامه باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.مرجع ثبت شرکت ها پس از ملاحظه اظهارنامه و ضمایم آن در صورتی که ایراد قانونی در آن وجود نداشت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.

4-انتشار اعلامیه پذیره نویسی

در شرکت های سهامی عام بخشی از سرمایه به وسیله غیر موسسین تامین می شود.چگونگی تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام می گیرد.پذیره نویسی عبارت است از تعهد خرید و پرداخت مبلغ یک یا چند سهم از جانب افراد غیر موسس و پرداخت نقدی مبلغی از آن

موسسین برای تشکیل شرکت میبایست اقدامات ذیل را انجام دهند:

 1. دریافت اظهارنامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکت ها که با ذکر تاریخ توسط کلیه موسسین امضا شود و موضوعات زیر در آن قید شده باشد.
 2. تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه
 3. موسسان میبایست 20 % سرمایه شرکت را خودشان تعهد نمایند و حداقل 35 % از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام حساب شرکت در حال تاسیس نزدیکی از بانک ها و چنانچه کل یا بخشی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد عین یا مدارک آن را در بانک بسپارند و از بانک گواهی نامه اخذ کنند.
 4. تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی که توسط موسسین امضا شده باشد.
 5. تحویل اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه و گواهی بانک به مرجع ثبت شرکت ها و اخذ رسید.
 6. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا پیش از تشکیل مجمع عمومی موسس در آن چاپ می کنند و قرار دادن آن در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می پذیرد در معرض دید علاقه مندان.

در اعلامیه شعبه بانک و شماره حسابی معین شده است که اشخاص می توانند تا تاریخ معین مراجعه نموده و تعدادی ورقه سهام خریداری کنند،بعد از گذشت مهلت فوق موسسان ظرف مدت (حداکثر)یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز اینکه کلیه سرمایه تعهد شده و لااقل 35 % آن پرداخت شده است تعداد سهام هر کدام از متعهدین را معین کرده و مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند.

در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید تا مراحل ثبت شرکت سهامی عام را به شما ارائه دهد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

 • یک طرح اظهارنامه یا اساسنامه که بوسیله کلیه موسسین امضا شده تهیه شود.
 • حدود 20 درصد از سرمایه در شرکت و 35 درصد در یکی از بانک ها و به حساب شرکت گذاشته شود.
 • یک مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شود.
 • یک اعلامیه پذیره نویسی ترتیب داده شود که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در بانک دارنده حساب شرکت در معرض عموم قرار گیرد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

 1. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که توسط موسسین امضا شود.
 2. دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
 3. دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
 4. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
 5. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
 6. اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 7. اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 8. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)

 1. دو نسخه اساسنامه که توسط مجمع عمومی موسس تصویب شده باشد.
 2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 4. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(چنانچه بخشی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
 5. اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

نتیجه عدم ثبت شرکت سهامی عام

با وجود آنکه شرکت پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی بیابد ،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در حقیقت،تا شرکت به ثبت نرسد نمی تواند بعضی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ”تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود”(ماده 28 لایحه قانونی 1347)؛ثانیاَ”انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد”(ماده 55 لایحه قانونی 1347)؛ثالثاَ”استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت…”_ماده 22 لایحه قانونی 1347).

به موجب ماده 19 لایحه قانونی 1347 در هر حال،در صورتی که شرکت طی شش ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه ذکر شده در ماده 6 این قانون ثبت نشود،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت پذیرفته است مراجعه نموده و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را باز گردانند.()

بجز تضییقات ذکر شده در بخش فوق،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از ثبت شدن حقوق و تعهداتی دارد که قانون برای آن تعیین نموده است؛در نتیجه مدیران شرکت به محض برگزیده شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت،رییس هیات مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رییس هیات مدی.ره یا مدیر عامل باید شرکت را ثبت کنند.با توجه به اینکه شرکت بعد از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می یابد،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده هم تصمیم اتخاذ نمایند.آنان می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده هم تصمیم گیری نمایند و از طرف شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره مسکن،استخدام کارمند و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

“چنانچه قصد دارید شرکتتان را به ثبت برسانید،همکاران مجرب ما در ثبت کریم خان،با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما متقاضیان محترم می باشند.”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *