ترتیب ثبت شرکت های خارجی

ترتیب ثبت شرکت های خارجی


ترتیب ثبت شرکت های خارجی مطابق با آئین نامه

در مورد ثبت شرکت های خارجی براساس قانون مصوب سال 1310 شمسی بطور کلی نکاتی بیان شد.لازم به ذکر است که چون آئین نامه مربوطه دقیقاً به چگونگی ثبت و جزئیات آن پرداخته است بنابراین ثبت کریم خان به توضیح برخی از موارد آن می پردازد.

ترتیب ثبت شرکت های خارجی

ماده 4:آئین نامه ذکر شده در خصوص ثبت شرکت های خارجی این گونه می گوید:
اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه های آن توسط شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا بوسیله شخصی که از جانب فرد ذکر شده برای این تقاضا وکالت دارد ارائه خواهد شد و برای ثبت هر شرکت خارجی تسلیم اساسنامه ی ذیل الزامی است.

1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3- یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و چنانچه شرکت دارای چندین نماینده مستقل در ایران باشد.یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها.
4-هر زمانی تشکیل شرکت های خارجی در ایران براساس امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر شده باشد مضاف بر مدارک فوق کپی امتیازنامه که توسط وزارت امور خارجه تایید شده باشد باید پیوست شده باشد.

ثبت کریم خان در ادامه شرایط اظهارنامه و نکاتی که باید در آن درج گردد را برای شما ذکر می کند.

از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت شرکت های خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکات ذیل در آن درج گردیده باشد:

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
 6. آخرین بیلان شرکت به شرط اینکه انتشار بیلان مورد تایید اساسنامه قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت قرار گرفته باشد.
 7. نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی
 8. نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است.
 9. ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران
 10. تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران
 11. اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و جهت کسب تمامی اطلاعات شرکت صلاحیت دارند.
 12. تعهد به اینکه هر سال یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها بدهند.
 13. امضاء افرادی که دارای حق امضاء هستند به تایید کنسول آن کشور در ایران و یا کنسول ایران رسیده باشد.

طبق قانون ثبت شرکت ها افرادی که بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران نسبت به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی مبادرت نموده و پیش از انقضاء زمان مقرر در آن ها را به ثبت نرسانده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ی ابتدایی تهران،به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد.مضاف بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.

هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه داشته باشد دولت میبایست از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری به عمل آورد.لازم به ذکر است که یک شرکت خارجی که در یک کشور خارجی ثبت شده باشد ،مجاز به داشتن شعبه در ایران می باشد.

براساس ماده 4 قانون ثبت شرکت ها جهت ثبت باید مدارک زیر را به اداره ی ثبت شرکت ها تسلیم گردد.(ماده 4 قانون ثبت شرکت ها)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

 • نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت واگذاری اختیار به هیئت مدیره در خصوص تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها.
 • نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت
 • نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت
 • وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن.

تمامی مدارک باید به زبان فارسی ترجمه شده باشد و توسط مترجمان وزارت دادگستری رسما تایید شده باشد.مدارک فوق توسط رئیس اداره به کارشناسان ارجاع می گردد.کارشناس بعد از بررسی کامل به منظور پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری می فرستد و حسابداری براساس قانون هزینه مربوط را می گیرد،سپس کارشناسان دستور ثبت آن را صدور می کنند.

پس از ثبت شرکتهای خارجی ، آگهی های تاسیس شعبه توسط رئیس اداره امضا شده و بعد از گرفتن هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال نموده و یک نسخه آگهی تاسیس برای نوشتن در روزنامه رسمی به ذینفع ارائه می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *