Rate this post

در این مقاله قصد دارد در خصوص بطلان و انحلال شرکت بامسئولیت محدود صحبت کند.

بطلان شرکت بامسئولیت محدود

براساس ماده ۱۰۰ قانون تجارت ، ” هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند “.

در موارد ذیل شرکت با مسئولیت محدود باطل می باشد :

 1. در صورتی که کل سهم الشرکه نقدی داده نشود و یا کل آورده غیرنقد ارائه نگردد.
 2. عدم تعیین آورده غیرنقد

رفع موجبات بطلان بوسیله شرکا باعث می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده به شمار می رود که باعث بطلان مرتفع گردد نه از روزی که شرکا شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند. اشخاص ذینفع هم می توانند از آثار بطلان تا پیش از تاریخ رفع شدن موجب بطلان استفاده نمایند.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص انحلال شرکت با مسئولیت محدود صحبت می کند.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر شرکت ها از ۲ راه عمومی و اختصاصی منحل نمی شود.

براساس ماده ۹۳ قانون تجارت ، راه های عمومی انحلال در همه شرکت ها اجرا می گردد و عبارتند از :

 • انقضای مدت
 • خاتمه یافتن انجام موضوع شرکت
 • غیرممکن شدن موضوع شرکت
 • ورشکستگی

براساس ماده ۱۱۴ قانون تجارت ، موارد انحلال حصری است و طرق اختصاصی انحلال عبارتند از :

 1. تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ( اکثریت مطلق سرمایه ای )
  در این خصوص نیاز ی به حکم دادگاه و تصویب مجمع عمومی نخواهیم داشت.
 2. از میان رفتن نصف سرمایه شرکت به واسطه ضرر + تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا + موجه بودن دلایل در محکمه + عدم تمایل دیگر شرکا به پرداخت سهمی که در صورت انحلال متعلق به متقاضی است.
  در این بند جمع ۴ شرط فوق الزامی می باشد و تنها موردی است که درخواست نیاز است.
  براساس ماده ۱۴۱ لایحه ، در شرکت سهامی با از میان رفتن نصف سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال ندهد، از موارد کاهش اجباری سرمایه است.
 3. فوت یکی از شرکا در صورتی که براساس اساسنامه پیش بینی شده باشد.
 4. در صورتی که در اساسنامه فوت پیش بینی نشده باشد از موارد انحلال نمی باشد چون در شرکت سرمایه ای شخصیت شریک ملاک نیست و موارد انحلال حصری می باشد. پس حجر و ورشکستگی شرکا حتی در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد از موارد انحلال شرکت نمی باشد.

مسئولیت جزایی

براساس ماده ۱۱۵ قانون تجارت ، مسئولیت جزایی در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :

 1. موسسین و مدیرانی که علی رغم واقعیت ، پرداخت کلیه سهم الشرکه نقدی و ارائه سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که میبایست جهت ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند.
 2. اشخاصی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی شرکت را بیشتر از قیمت واقعی ارائه نموده باشند. دلیل استفاده از عبارت کسانی این است که امکان دارد در شرکت از شخصی تحت عنوان کارشناس به جای شرکا یا مدیران در تقویم آورده غیرنقد مورد استفاده قرار گرفته است.
 3. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا صورت دارایی مزور منافع موهومی را میان شرکا تقسیم کنند.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *