بررسی اظهارنامه ثبت اختراع

بررسی اظهارنامه ثبت اختراع


مروری بر اظهارنامه ثبت اختراع

در این مقاله ثبت کریم خان به نحوه ی بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع می پردازد، مطابق ماده ی 28 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع،مرجع ثبت بعد از اخذ اظهارنامه و ضمائم مربوطه ،ظرف مدت 6 ماه از لحظ تطابق با شرایط شکلی و ماهوی درج شده در قانون این آیین نامه آن را مورد بررسی قرار می دهد.

 

بررسی اظهارنامه ثبت اختراع
اظهارنامه ثبت اختراع

مرجع ثبت چنانچه نیاز باشد می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر به منظور فراهم آوردن شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر کند.حداکثر 3 ماه مهلت پاسخگویی به استعلام و اعلام نظرمی باشد.اظهارنظر مراجع و افراد مذکور به منزله ی مشورت بوده و پاسخ ندادن به استعلام و کسب نظر بازدارنده بررسی و تصمیم گیری مرجع ثبت  اختراع نمی باشد.

به موجب ماده 29 آیین نامه ی ذکر شده،چنانچه بعد از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن،به اصلاحات یا کامل نمودن اظهارنامه و ضمائم آن نیاز باشد،مرجع ثبت اختراع پس از مشخص نمودن مواردیکه نیازمند اصلاح یا تکمیل می باشند،از در خواست کننده تقاضا می کند،چنانچه در داخل کشور باشد طی 30 روز و افراد مقیم خارج از کشور طی 60 روز ،از تاریخ ابلاغ اصلاحات را انجام داده یا مدارک را کامل کند.در صورت عدم انجام موارد مذکور مورد قبول نخواهد بود.اعطای گواهی نامه اختراع به تقاضا کننده توسط مرجع ثبت اختراع به وی اعلام می گردد و متقاضیان داخل کشور تا 30 روز و درخواست کنندگان خارج از کشور تا 60 روز بعد از اعلام می بایست برای پرداخت هزینه های مربوطه و نشر آگهی اقدام به عمل آورد.چنانچه هزینه ها در مهلت تعیین شده پرداخت نگردند، اظهارنامه ثبت اختراع مورد قبول واقع نخواهد شد.

بر اساس ماده ی 31 آیین نامه ی فوق،اختراع با ذکر مراتب ذیل در دفتر ثبت اختراع به ثبت خواهد رسید 

 1. شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال
 2. شماره و تاریخ ثبت اختراع
 3. نام و آدرس و تابعیت مالک اختراع
 4. نام و آدرس و تابعیت مخترع چنانچه که در خواست کننده فرد مخترع نمی باشد به استثنای مواردیکه مخترع به صورت کتبی درخواست کرده باشد که اسمش در گواهی نامه اختراع قید نگردد.
 5. نام و آدرس وکیل قانونی مخترع،چنانچه ثبت اختراع به وسیله ی او درخواست شده باشد.
 6. عنوان اختراع
 7. طبقه بندی بین المللی اختراع با قید موضوع علمی ای که اختراع در آن مرتبه قرار می گیرد.
 8. در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل ارائه اظهارنامه مقدم
 9. مدت حمایت

تبصره 1. در دفتر ثبت اختراع، هر اختراع دو صفحه مخصوص به خود را دارد و هر گونه تغییر و اصلاح و نیز نقل و انتقالاتی که به صورت کلی یا جزئی نسبت به زمینه اختراع انجام می شود،در صفحات مزبور قید می شود.

تبصره 2. بعد از کامل نمودن مراتب فوق می بایست صفحات مذکور توسط مالک اختراع یا وکیل قانونی او و نیز رئیس اداره ثبت اختراع امضاء گردد.

پس از ثبت اختراع،آگهی مرتبط با ثبت،ظرف مدت 30 روز با ذکر مراتب ذکر شده در ماده ی 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی انتشار می یابد.آگهی یاد شده توسط رئیس اداره ثبت اختراعات امضاء شده و جهت نشر به روزنامه رسمی ارائه می گردد.بعد از نشر آگهی ثبت اختراع و ارائه نسخه انتشار یافته یا انعکاس یافته در سایت روزنامه رسمی ،گواهی نامه اختراع توسط مرجع ثبت صادر شده و تقدیم به درخواست کننده یا وکیل قانونی او می شود.گواهی نامه اختراع باید با بهره گیری از تکنولوژی روز فراهم و شامل نسخه ای از توصیف ادعا ،خلاصه توصیف و نقشه است و منگنه و مهر شده و توسط رئیس اداره ثبت اختراع امضاء گردد.

در ذیل ثبت کریمخان نکاتی را که گواهی نامه اختراع می بایست حاوی باشد را ذکر می نماید

 1. شماره و تاریخ اظهارنامه
 2. نام و آدرس و تابعیت دارنده اختراع
 3. نام و آدرس و تابعیت مخترع، به استثنای مواردیکه مخترع به صورت کتبی درخواست کرده باشد که اسمش در گواهی نامه اختراع قید نگردد
 4. شماره و تاریخ ثبت اختراع
 5. عنوان اختراع
 6. طبقه بندی بین المللی اختراع
 7. ذکر تاریخ،شماره و محل ارائه اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
 8. مدت حمایت

چنانچه تعداد درخواست کنندگان ثبت اختراع زیاد باشد،به تقاضای آن ها،مقدار سهم هر کدام در گواهی نامه اختراع به صورت مجزا قید می گردد.وگرنه حقوق ناشی از اختراع بالسویه می باشد.

به موجب ماده ی 35،چنانچه مالک اختراع ثبت شده جهت صادر شدن پروانه بهره برداری درخواست نماید،مرجع ثبت اختراع نهایتأ به مدت یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به همراه پیشینه ی اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که به موضوع اختراع مربوط می باشد،انعکاس داده و بعد از دریافت نظرات آنان برای صادر نمودن پروانه ی شده اقدام می کند.در صورت عدم پاسخ یا پاسخ منفی در مهلت معین شده درقانون از سوی مراجع فوق ،مرجع ثبت اختراع جهت صادر نمودن مجوز بهره برداری مکلف نخواهد بود.

تبصره – چنانچه دریافت نظرات مراجع ذیربط به صورت قانونی نیاز به پرداخت هزینه داشته باشد،پرداخت هزینه مذکور به عهده درخواست کننده پروانه بهره برداری می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *