انواع شرکت ها با کدام مقررات تشکیل و اداره می شوند ؟


به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم نمود :

الف- شرکت های تعاونی

طبق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی شرکتی می باشد تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء بواسطه خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می گردد.

انواع شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی.

ب- شرکت های تجاری

شرکت های تجاری بر هفت نوع می باشند :

  1. شرکت های سهامی ( براساس ماده 4 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت تصویب شده در 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می گردد.)
  2. شرکت تضامنی
  3. شرکت با مسئولیت محدود
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

در ادامه ثبت کریم خان گروه بندی شرکت های تجاری را ارائه می دهد.

گروه بندی شرکت های تجاری

  1. شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
  2. شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )
  3. شرکت های مختلط ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )

ج- شرکت های مدنی

” شرکت مدنی ” به شرکتی می گویند که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره نموده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی

د- شرکت های دولتی

با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را این گونه تعریف نمود : ” شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد”.

شرکت های دولتی ، ممکن است طبق بعضی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ می باشد.همان گونه که می دانید، شرکت های تعاونی براساس مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و دیگر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، تشکیل و اداره می گردند.همچنین در مواردی که لازم باشد، از مقررات قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود. شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط، تشکیل و اداره می گردند و در صورت لزوم، رعایت مقررات قانون مدنی و دیگر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها الزامی است. مقررات مرتبط تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم دیگر قوانین و مقررات هم میبایست درباره آن ها اجرا شود.

شرکت های دولتی براساس ماده 300 لایحه اصلاحی یاد شده ، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش می باشند و عنداللزوم از قوانین مربوط، در اداره امور آن ها استفاده می گردد.

ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *