انواع شرکت های اشخاص


نکاتی در باب شرکت های اشخاص

شرکت های اشخاص قانون تجارت، به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

  1. شرکت های تضامنی
  2. شرکت نسبی
  3. شرکت مختلط غیر سهامی

از خصیصه های مشترک این گونه شرکت ها عبارت است از این که حداقل یکی از شریکان مسئولیت نامحدود دارند. در شرکت تضامنی، تمامی شریکان مسئولیت تضامنی را دارا می باشند و در شرکت نسبی، وظایف شریکان متناسب با دارایی می باشد که به شرکت آورده اند، به این معنی که چنانچه دارایی موسسه در جهت ادای مقروضات کفایت نکند ، هر کدام از آن ها می بایست با توجه به حصه ای که به شرکت آورده، الباقی بستانکاری بستانکاران شرکت را تادیه نمایند.

 

بنا به همین خاطر، شرکت نسبی به شرکت مدنی شباهت دارد .تمایز آن با شرکت مدنی عبارت است از: اولاَ عنوان موسسه نسبی می بایست تجاری باشد و ثانیاَ ، موسسه نسبی مغایر با موسسه مدنی، از شخصیت حقوقی برخوردار است.

در موسسه مختلط غیرسهامی هم تنها شریکان ضامن می باشند که دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی میباشند ، ولی وظایف شریکان دیگر، به آورده آن ها محدود می باشد.

شرکت های تضامنی

شرکت تضامنی با نام ویژه ای درجهت فعالیت های تجاری میان دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد و چنانچه سرمایه شرکت از بهر کلیه بدهی ها کفایت نکند، هر کدام از شریکای در برابر همه بدهی ها موظف می باشند. ( ماده 116 ق. ت)

این شرکت که دارای پیشینه دور و درازی می باشد و برگرفته شده از حقوق روم به خصوص در قرون وسطی ، در اروپا متداول شده است. امروزه موسسه های تضامنی که به طور معمول در نظام حقوقی همه کشورها در دسترس می باشد، مورد توجهی بسیاری از افراد قرار گرفته است؛ ولی ریسک تشکیل آن برای شریکان، به دلیل مسئولیت نامحدودی که در برابر بستان کاران شرکت دارند، قابل انکار نمی باشد.

در حقیقت، از دلایل این اوضاع ، منافع عملی این موسسه از بهر افرادی می باشد که به همدیگر اطمینان کاملی دارند و دارایی زیادی در جهت تاسیس شرکت ندارند. مثل پدری که خواهان شراکت با فرزند یا فرزندانش می باشد، برادر و خواهرانی که بعد از فوت پدر غرفه او را مدیریت می نمایند، یا دوستانی که اطمینان متقابل به هم دارند.

نکات مورد توجه در شرکت تضامنی

  1. وظایف تضامنی شریکان
  2. انتقالی نبودن سهم الشرکه
  3. تأکید به شرکت تضامنی در اسم شرکت

شرکت نسبی

بنابر ماده 183 قانون تجارت ایران شرکت نسبی عبارت است از : ” شرکتی که در جهت اجرای فعالیت های تجاری با نام خاصی ، میان دو یا چند نفر تاسیس می گردد و وظایف هرکدام از شریکانمتناسب با دارایی می باشد که به شرکت آورده اند “.

این شرکت مخصوص قوانین کشورما می باشد و در کشورهای اروپایی این گونه شرکتی دایر نمی باشد و فقط این شرکت با اصول فقه اسلامی و حقوق مدنی کشور ما تطابق دارد.

شرکت نسبی نیز همانند شرکت تضامنی می باشد ولی اختلاف آن ها در این است که : در شرکت تضامنی شریکان به صورت تضامنی در برابر بستانکاران موظف به ادای بدهی های شرکت می باشند. اما در شرکت نسبی بنابر ماده ی 186«چنانچه سرمایه شرکت نسبی در جهت پرداخت همه بدهی ها کفایت نکند هرکدام از شریکان باتوجه به دارایی خود در شرکت موظف به پرداخت بدهی های شرکت می باشند.

به طور مثال موسسه ای که میان چهار نفر تاسیس می گردد که به ترتیب اولی نیمی از سرمایه ی و دومی ربع آن و دو نفر الباقی به طور برابر ربع آن را ادا نموده اند ، در صورتی که بدهی های شرکت از دارایی آن بیشتر باشد متناسب با الباقی بدهی بعد از نابودی سرمایه،موسسه اول نیمی از بدهی ها و دومی یک ربع آن و دو نفر آن ها هرکدام به میزان یک هشتم موظف به تادیه می باشند.

براساس ماده ی 184«در نام شرکت نسبی کلمه های (شرکت نسبی) و حداقل نام یک نفر از شریکان می بایست قید گردد .زمانی که نام شرکت مشمول نام های همه شریکان نباشد ،پس از نام شریک یا شریکانی که قید شد ، کلمه هایی مانند شرکا و یا برادران اجباری می باشد.

به این ترتیب همانند شرکت تضامنی،در نام شرکت می بایست اسم شریک یا شریکان درج گردد و نام هرکدام که به کار نمی رود میبایست شریک مخفی به منظور شریکان و یا برادران درج گردد.

شرکت مختلط غیرسهامی

براساس ماده 141 قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیرسهامی در جهت اجرای فعالیت های تجاری بدون نشر سهام با نام خاصی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ،تاسیس می گردد.

شریک ضامن در برابر همه بدهی هایی که امکان دارد علاوه برسرمایه موسسه ایجاد شود،موظف می باشد. شریک با مسئولیت محدود فردی می باشد که وظایف او تنها به اندازه دارایی می باشد که در شرکت به امانت گذاشته و یا باید این کار را انجام دهد . در نام شرکت می بایست کلمه های ( شرکت مختلط) و حداقل اسم یکی از شریکان ضامن درج گردد”.

این گونه از موسسه ها به وسیله دو گروه از افراد تاسیس می گردد . گروه اول افرادی می باشند که دارای دارایی بوده و هدف آن ها سرمایه گذاری تجاری می باشد، ولی از فعالیت های تجاری مطلع نمی باشند. دسته دوم افرادی می باشند که دارای سرمایه نیستند، اما از فعالیت های تجاری مطلع هستند و یا شامل طرح های صنعتی یا توافق های اصولی در جهت تشکیل کارخانه می باشند و خواهان فعالیت کردن در مقام کارمند یا کارمندان سرمایه دار نمی باشند.

درحالیکه هدف آن ها کار کردن از بهر خودشان می باشد . این دو گروه توانایی توافق با یکدیگر را دارند تا موسسه مختلط غیرسهامی را تاسیس نمایند. بنابراین شریکان گروه اول مسئولیت محدود دارند و شریکان گروه دوم مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند و مدیریت شرکت بردوش آن ها می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با انواع شرکت های اشخاص کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید. مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقی تان باشیم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *