انجام امور مالیاتی بعد از ثبت شرکت

انجام امور مالیاتی بعد از ثبت شرکت


چگونگی به انجام رساندن امور مالیاتی پس از ثبت شرکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به ذکر توضیحاتی در رابطه با انجام امور مالیاتی پس از ثبت شرکت می پردازد.نمونه ای از اقداماتی که بعد از ثبت شرکت لازم است انجام بدهیم،انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی می باشد.مالیات به سان یک نوع هزینه اجتماعی می باشد که آحاد یک ملت به منظور بهره مند گشتن از منابع و امکانات یک کشور مکلفند آن را بپردازند تا توانایی های جایگزینی این منابع و امکانات مهیا گردد.به عبارت دیگر،مالیات منتقل نمودن قسمتی از درآمدهای جامعه به دولت و یا قسمتی از سود فعالیت های اقتصادی می باشد که به دولت تعلق پیدا می کند؛ چرا که دولت امکانات و ابزار دست یافتن به سودها و درآمدها را امکان پذیر نموده است.

 

انجام امور مالیاتی بعد از ثبت شرکت

تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی موظف می باشند بعداز تاسیس شرکت با رجوع به اداره امور مالیاتی کارهای لازم را انجام دهند و مالیات دو در هزار حق تمبر خود را تادیه نمایند.شرکت هایی که سرمایه خود را می افزایند نیز لازم است در زمان ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه به ابطال تمبر به منظور پرداخت مالیات دو در هزار شرکت مبادرت ورزند. واگرنه از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها تعیین شده است محروم خواهند گشت و در ضمن مشمول جرایم مالیاتی می گردند. تمامی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و دارای شماره ثبت هستند مشمول بر مالیات بر درآمد می باشند.

شرکت های تجارتی مشمول مالیات به صورت زیر تقسیم بندی می گردند که ثبت کریمخان به آن ها اشاره نموده است.

 1. شرکت هایی که تمامی سرمایه ی آن ها به بخش خصوصی تعلق دارد(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
 2. شرکت هایی که تمامی سرمایه ی آن ها به شهرداری ها، دولت یا موسسات و شرکت های دولتی تعلق دارد.
 3. شرکت هایی که بخشی از سرمایه ی آن ها به شهرداری ها،دولت یا موسسات و شرکت های دولتی تعلق دارد.
 4. اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که جهت تقسیم بندی سود میان شرکا تشکیل نگشته اند اما فعالیت های انتفاعی را دارا می باشند.
 5. شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی مذکور که به تشکیل پرونده مالیاتی مبادرت ننموده در مقابل قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس محسوب می گردند.

تکالیف و مسئولیت های اشخاص حقوقی در رابطه با امور مالیاتی خود به شرح ذیل می باشند:

1- ارائه اظهارنامه ی امور مالیاتی موضوع ماده 110

مطابق ماده 110:”اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.”بعد از تسلیم نخستین لیست مذکور تسلیم لیست تغییرات در سنوات بعد کفایت می کند.

مکان تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران اقامتگاه یا نمایندگی ندارند تهران خواهد بود.

تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که مطابق ضوابط و مقررات این قانون طریقه دیگری برای معین نمودن آن تعیین گشته است موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی مستقل که در فصل های مربوطه پیش بینی شده است نمی باشند.

2-پرداخت حق تمبر

شرکت ها در زمان ثبت لازم است مالیات دو در هزار حق تمبر خود را تادیه نمایند.شرکت هایی که به سرمایه خود می افزایند نیز لازم است در زمان ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه به ابطال تمبر به منظور پرداخت مالیات دو در هزار شرکت مبادرت ورزند.

3-تسلیم لیست حقوق دیگران

شرکت ها مکلفند فهرست اشخاصی که از شرکت حقوق اخذ می نمایند را با تعیین مقدار حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت ارائه نموده و مالیاتی که بر اساس ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مشمول آن گشته است را تادیه نمایند.

4-پلمپ دفاتر قانونی

تمامی اشخاص حقوقی لازم است قبل از آغاز سال مالی جدید به پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت اقدام نمایند.

در صورتی که شرکت ها در فرصت تعیین گشته اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را تسلیم نمایند طی مدت زمان یک سال اظهارنامه تسلیم شده و سوابق شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار مالیات اختصاص یافته به شرکت اعلام می شود و چنانچه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نشده باشد این بررسی و مشخص نمودن مالیات شرکت مدت پنج سال به طول خواهد انجامید.شایان ذکر است چنانچه شرکت ها در فرصت معین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک موردنیاز را به اداره دارایی تسلیم کنند رسیدگی به مالیات شرکت توسط دفاتر تسلیم شده صورت خواهد پذیرفت و چنانچه شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک یاد شده در بند بالا را در فرصت معین شده تسلیم ننماید و همچنین به انجام دیگر تکالیف مالیات مشخص شده مبادرت نورزد رسیدگی توسط علی الراس صورت خواهد پذیرفت.

اشخاص حقوقی می بایست زمان پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را براساس ضوابط ماده ی 85 این مقررات تعیین و کسر و طی سی روز همراه با تسلیم فهرست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد تنها تغییرات را اعلام کنند.

ثبت کریمخان به ذکر مدارک لازم به منظور ارائه به اداره امور مالیاتی می پردازد.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به اداره امور مالیاتی

 • اصل و فتوکپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • فتوکپی برابر اصل تمامی مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
 • اصل و فتوکپی تمامی مدارک شرکت همانند اساسنامه و اظهارنامه
 • گواهی امضای اشخاص و مالک امضای شرکت
 • اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به اسم شرکت
 • گواهی امضای اشخاص و مالک امضای شرکت
 • مهر شرکت
 • فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
 • فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *