انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار


ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار توضیح می دهد.دعوت از مجامع عمومی شامل امور متعددی از جمله تعیین مراجع مکلف به فراخوان از مجامع عمومی ، راه روش و مقدمات فراخوان است. عنوان مقدمات دعوت از مجامع عمومی مشمول کارهای چندی و از قبیل انتشار آگهی دعوت در روزنامه، رعایت فرصت های تنظیم شده در قانون ، ذکر نکات خاص در روزنامه می گردد . در زیر به رسیدگی انتشار آگهی دعوت در روزنامه می پردازیم.

انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

انتشار آگهی دعوت در روزنامه

با هدف جلوگیری از اتلاف حقوق تمامی افراد ذی نفع در شرکت و از قبیل سهامداران، قانون گذار احتیاط کرده روزنامه ای کثیرالانتشار برای چاپ آگهی ها و دعوتنامه های مرتبط به شرکت را ملزم دانسته است . جهت اولین گام بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام ( بند 14 ماده 9 ) و در صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص ( بند 5 ماده 20 ) مشخص می شود، تا آگهی های مرتبط به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن انتشار یابد . این نکته در ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت به توصیف زیر است شرح ذیل افتاد:” در تمامی موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید … “

بعد از تاسیس شرکت ، مجمع عمومی عادی ( سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ) درزمانی که تغییر روزنامه و یا مشخص کردن روزنامه غیر( مانند به علت تعطیلی روزنامه قبل ) جزء دستور جلسه باشد، مبادرت به تغییر روزنامه خواهند نمود. به بیان دیگر ، چنانچه که مجمع عمومی اقدام به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد، آخرین روزنامه مشخص شده از طرف مجمع عمومی پیشین به عنوان کارگذار شرکت محسوب خواهد شد . قسمت اخیر ماده 97 دربردارنده این حکم است که بر اساس آن :

“… هر یک از مجامع عمومی سالیانه میبایست روزنامه کثیرالانتشاری را که هر نوع دعوت و اطلاعیه بعدی جهت سهامداران تا تاسیس مجمع عمومی سالانه پس در آن انتشار خواهد داشت مشخص نماید. این تصمیم میبایست در روزنامه کثیرالانتشاری که تا زمان چنین تصمیمی برای نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مرتبط به شرکت قبلاَ مشخص شده منتشر گردد.”

عنوان ” هر یک از مجامع عمومی سالیانه “میبایست نام برده در تنظیم بالا به نوعی ای تالیف یافته که این فکر را ایجاد می نماید که ذکر نام روزنامه در صورتجلسه هر نشست سالیانه مجمع عمومی عادی و تصمیم گیری نسبت به آن لازم دارد. درصورتی که چنین طرز فکری هر چند که با منطق تنظیم شده مورد بحث موافقت دارد، عاری از منطق حقوقی به نظر می رسد و به علاوه هیچ نوع تضمین اجرا و یا تعهدی جهت رعایت نکردن به چشم نمیخورد . به معنی دیگر، سکوت مجمع عمومی سالیانه درباره روزنامه مورد بحث، به معنای ماندگاری روزنامه موجود خواهد بود.

قانون گذار درتمامی موارد، نشر آگهی در روزنامه را لازم نیست . درحالی که، به سبب تبصره ماده 97 به شکل مکتوب :”در زمانی که تمامی مالکان سهام در مجمع حضور داشته باشند نشر آگهی و اقدامات دعوت اجباری نمیباشد .”

از مشخصات فوق دو معنی حاصل میشود : اولی آنکه ، تمامی سهامداران به موجب اتحاد یا با هماهنگی پیشین در محلی حضور داشته باشند و همان نشست را به جلسه مجمع عمومی شرکت تبدیل نمایند. پذیرش این استنباط در زمانی امکان پذیر می نماید که تمامی سهامداران به تاسیس جلسه مجمع و هم تک تک موارد دستور جلسه رضایت داده اند.استنباط دوم آن است که در جلسه مجمع عمومی شرکت تمامی سهامداران حاضر باشند و زمان و دستور جلسه بعدی مشخص و ذکر شود . در وضعیت پیشین صرف اعلام مراتب زمان و موارد دستور جلسه آینده کافی است و احراز رضایت سهامداران لازم نمی باشد.به نظر می رسد به ویژه با توجه به رویه شرکت های سهامی و موضع ادارات ثبت شرکت ها، برداشت دوم با منظور قانون گذار نزدیک تر باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *