امتیاز به این مطلب

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تعاونی و احلال شرکت تعاونی سخن می گوید.کارایی شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی ، با تاسیس و ثبت نمودن آن شروع می شود و با تعطیلی و تصفیه آن خاتمه می یابد . در این مقاله ، ثبت و تعطیلی تعاونی را تفسیر می نماییم.

از ثبت تا انحلال تعاونی

– شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی ، از شخصیت حقوقی برخوردار بوده و یک شخص حقوقی به شمار می آید.

ثبت تعاونی

۱٫ اقدام به ثبت

مستلزم هستی تعاونی ، ثبت نمودن آن می باشد. نخستین هیات مدیره موظف می باشد بعد از اطلاعیه پذیرش ، طی یک ماه از زمان برپایی جلسه نخستین مجمع عمومی عادی ،نسبت به ثبت نمودن تعاونی اقدام کرد.

۲٫ مجوز ثبت

جهت ثبت نمودن هر تعاونی میبایست در ابتدا فعالیت های اعمال شده از بهر تاسیس آن ، ازنظر تطابق با قوانین توسط اداره کل تعاون یا اداره تعاون گواهی گردد و در جهت آن ” مجوز ثبت ” ارسال شود. مجوز ثبت از جمله مدارکی می باشد که میبایست برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.

۳٫ مرجع ثبت

مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” در مرکز اصلی تعاونی می باشد.
نکته : هرنوع دگرگونی که در اساسنامه ، عضوهای هیات مدیره ، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن اعمال گردد ، میبایست به مرجع ثبت تعاونی اطلاع گردد.

۴٫ مدارک مورد نیاز جهت ثبت و دریافت مجوز

مدارک و اوراق زیر باید به وسیله هیات مدیره با تقاضای خود به اداره تعاون ارائه گردد :

 • الف) اساسنامه مصوب شرکت
 • ب ) دعوتنامه تاسیس نخستین مجمع عمومی عادی
 • ج ) صورتجلسه نخستین مجمع عمومی عادی ، رایج بر پذیرش اساسنامه و تعیین نخستین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
 • د ) قبض تادیه مبالغ لازم التادیه سرمایه تعاونی ، براساس اساسنامه
 • ه ) مدارک مرتبط به ارزیابی و ارائه میزانی از دارایی که جنبی می باشد.
 • و ) لیست اسامی و مشخصات کاندیدای تاسیس تعاونی .
 • ز) لیست شاهدان در نخستین مجمع عمومی عادی که شامل امضای آن ها باشد.
 • ح) لیست اسامی و اطلاعات و نشانی عضوهای نخستین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شامل اصلی و جانشین و مدیر عامل که مشتمل امضای آن ها باشد.
 • ط) تصویب کتبی عضوهای نخستین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 • ی) صورتجلسه درخصوص جلسه نخستین هیات مدیره معمور بر تعیین رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، تعیین مالکان امضاهای قانونی و فهرست مشخصات آن ها و تعیین مدیر عامل.

۵٫ اقدامات اداره تعاون

اداره تعاون جواز ثبت تعاونی (تقاضای ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید از مرجع ثبت) را به همراه مدارک و اوراق ذکرشده به ” اداره کل ثبت شرکت ها ” در تهران و ” اداره ثبت ” در شهرستان ها صادر می نماید تا به ثبت تعاونی مبادرت نماید .

۶٫ اقدامات قرارداد ثبت شرکت ها

اداره ثبت پس از ثبت تعاونی ، موضوع را توسط آگهی در ” روزنامه رسمی ” به آگاهی عموم می رساند و کپی اطلاعیه ثبت و اساسنامه مهرشده خود را به اداره کل یا اداره تعاون صادر می نماید.

نکته : موسسه ها و اتحادیه های تعاونی ، از ادای حق الثبت و نیمی از تعرفه اطلاعیه ثبت در روزنامه رسمی برکنارند.

۷٫ پروانه تاسیس

هیات مدیره تعاونی بعد از ثبت میبایست از اداره تعاون جهت آن پروانه تاسیس دریافت نماید و بعد از دریافت پروانه تاسیس شرکت تعاونی اقدام به فعالیت می نماید.

مدارک لازم برای دریافت پروانه تاسیس

 • الف )کپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت اخذ شده است.
 • ب) رونوشتی از روزنامه رسمی که اطلاعیه تاسیس شرکت تعاونی در آن منتشر گردیده است.
 • ج) درخواستی جهت دریافت پروانه تاسیس که برای اداره تعاون مکتوب گردیده است.

انحلال تعاونی

۱٫ تعریف انحلال

انحلال در لغت به معنی تعطیل شدن می باشد و در حقوق تعاون اقدامات شرکت یا انجمن تعاونی تعطیل می گردد و تمام اختیارات مدیران از آن ها گرفته شده و مسئولیت های آن ها به اتمام می رسد و هیئتی به اسم هیئت تصفیه ، به تصفیه امور شرکت یا اتحادیه مبادرت می نماید.

۲٫ مقاماتی که حق انحلال دارند

مجالسی که می توانند شرکت یا انجمن های تعاونی را تعطیل نمایند:

 • مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا اتحادیه تعاونی
 • وزارت تعاون
 • دادگاه

۳٫ موارد انحلال

شرکت یا انجمن های تعاونی در موردهای زیر تعطیل می گردند:

 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
 • کاهش شمار عضوها از حد نصاب تعیین شده
 • اتمام زمان مشخص شده در اساسنامه
 • متوقف شدن اقدامات بیشتر از یک سال ، بدون هیچ عذر موجه
 • رعایت ننمودن قوانین و مقررات مرتبط
 • ورشکستگی

۴٫ گرفتن مجوز انحلال

زمانی که شرکت یا انجمن های تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تعطیل گردند، براساس ماده ۱۶ اساس نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و تبصره آن ، تعاونی موظف می باشد بعد از اخذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به تعطیلی، توافق کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی ، بانک ها و شهرداری هایی که امتیازاتی دریافت نموده یا در اخذ سرمایه منقول و غیر منقول ، ضمانت هایی به آن ها ارائه شده است ، دریافت کند و آن را به همراه مدارک مرتبط به تاسیس و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ، جهت اخذ مجوز تعطیلی به وزارت تعاون ارائه کند.

اگر تعاونی امتیازاتی را از دستگاه های ذکرشده اخذ نکرده باشد ،قادر است به تعطیلی مبادرت نماید. از این تفاسیر چنین برمی آید که شرکت تعاونی موظف می باشد مجوز تعطیلی را از وزارت تعاون اخذ نماید ، درصورتی که او از دستگاه های نام برده ، امتیازاتی را دریافت کرده باشد یا در برابر اخذ سرمایه ،ضمانتی به آن ها ارائه گردد؛ به جز این به اخذ مجوز انحلال از وزارت تعاون نیازی نمی باشد و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت تعاونی کفایت می کند.

۵٫ نکته

 • همه دارایی که از منابع عمومی و دولتی در دسترس تعاونی قرار گرفته ، با تعطیلی آن باید برگردانده شود.
 • هر تعاونی که برچیده می شود ، پیش از تعطیلی آن می بایست نسبت به ضمانت هایی که در مقابل دریافت سرمایه و امتیازات از منابع عمومی و دولت ها و بانک ها و شهرداری ها ارائه کرده است ، اقدام کند.

مشاوران ما در موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه کامل ترین خدمات در عرصه ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی به شما عزیزان می باشیم .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *