امتیاز به این مطلب

سازمان مرکزی تعاونی روستایی در غالب شرکت سهامی تشکیل شده است که این شرکت برای مدت نامحدودی دایر است و مرکز اصلی آن در تهران است. سازمان مذکور مجاز به تشکیل شعبه در هر  نقطه از کشور می باشد.اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی هم مجازند تا سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را داشته باشند. سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران شخصیت حقوقی دولتی دارد.

در ادامه ثبت کریم خان ارکان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را بر می شمرد.

ارکان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

  1. مجمع عمومی
  2. شورا
  3. هیئت مدیره
  4. بازرسان

مجمع عمومی

مجمع عمومی سازمان با حضور صاحبان سهام سازمان، به صورت سالیانه تشکیل می گردد. وزیر کشاورزی نمایندگی سهام وزارت کشاورزی و ریاست جلسات مجمع عمومی را دارد. هیئت مدیره موظف است تا پایان تیرماه هر سال مجمع عمومی را تشکیل دهد؛ مضاف بر این در هر موقع که لازم باشد، با درخواست وزیر کشاورزی یا صاحبان حداقل یک پنجم سهام یا مدیرعامل سازمان و به دعوت هیئت مدیره، مجمع عمومی تشکیل می گردد. هیئت مدیره میبایست طی یک ماه از تاریخ وصول درخواست، مجمع عمومی را تشکیل دهد.

شورا

شورای سازمان از پنج نفر تشکیل شده است که این پنج نفر شامل یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی، یک نفر از وزارت بازرگانی، یک نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یک نفر از افراد بصیر در تعاون روستایی و کشاورزی می باشد. این افراد با موافقت سازمان های مربوط برای مدت سه سال تعیین و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

اعضای شورا را می توان عزل نمود و انتخاب مجدد آن ها نیز بلامانع است. اعضای شورا پس از خاتمه مدت ماموریت، تا زمانی که مجمع عمومی جانشینی برای آن ها معین نکرده باشد، میبایست کماکان وظایف خود را انجام دهند. جلسات شورا زمانی رسمیت می یابد که دو نفر از اعضای شورا در آن حضور داشته باشند و تصمیمات شورا زمانی اعتبار دارد که حداقل سه نفر از اعضای حاضر به آن رای موافق داده باشند.

هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از سه نفر تشکیل شده که دو عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل دارد که با پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین می شوند. اعضای هیئت مدیره به همین ترتیب قابل عزل اند ، به علاوه می توانند مجدداً انتخاب شوند. در آخر  ماموریت تا تعیین جانشین، مسئولیت عمل به وظایف را همچنان بر عهده دارند.

رییس هیئت مدیره که از بین اعضای اصلی و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می گردد  ، جلسه هیئت مدیره با حضور سه نفر، یعنی تمام اعضای اصلی تشکیل می شود و تصمیمات آن زمانی اعتبار دارد که حداقل رئیس هیئت مدیره ( مدیر عامل ) و یکی از اعضای هیئت مدیره با آن موافق باشند. مصوبات هیئت مدیره میبایست در دفتر مخصوص به ثبت برسد و حاضران در جلسه آن را امضا کنند. هر کدام از حاضران که مخالف باشد، نظر او میبایست در این دفتر درج  شود.

بازرسان

بازرسان، برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی، دو نفر بازرس انتخاب می شوند، مسئولیت و وظایف بازرسان تا انتخاب بازرسان جدید ادامه دارد. بازرسان باید به حساب های ماهانه و تراز نامه و ترازنامه سالانه رسیدگی کرده و گزارش سالانه حساب های سازمان را تنظیم کند همچنین یک نسخه از آن را برای صاحبان سهام ارسال کنند و این کار را حداقل تا ده روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی انجام دهند.

بازرسان می توانند اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف خود را از مدیرعامل سازمان بخواهند و مدیرعامل موظف است اطلاعات خواسته شده را با نظر خود و اسناد و مدارک مربوط در اختیار آنان قرار دهد. بازرسان نمی توانند در امور جاری سازمانی دخالت کنند. سازمان میبایست ماهیانه یک نسخه از خلاصه حساب های دفتر کل و ۲۰ روز پیش از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه، یک نسخه از ترازنامه سالانه با تمامی ضمائم مربوط برای حسابرسی، به بازرسان ارائه دهد.

نکته : هیچ کدام از اعضای شورا، هیئت مدیره و بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان می گردد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهم داشته باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *