اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران


قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تصویب شده در تاریخ پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذر ماه 1373 اذعان می دارد : “به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی،معدنی،کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.” .

ماده دوم این قانون این گونه می گوید: “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران درموسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.”

ماده سوم قانون اتاق بازرگانی،محل آن را در تهران تعیین می نماید و در شهرستان ها براساس حدود و تقسیمات کشوری با شرط دارا بودن 50 عضو انجام می پذیرد.لازم به ذکر است که دوره های ریاست اتاق بازرگانی ایران 4 ساله می باشد.

در ادامه با موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه باشید تا به بررسی وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران بپردازیم.

وظایف و اختبارات اتاق بازرگانی ایران

 1. هماهنگ سازی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مقررات جاری براساس نیازهای کشور.
 2. تهیه،صدور و تایید اسنادی که براساس قانون و مقررات بین المللی با اتاق بازرگانی ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی و همچنین صدور کارت بازرگانی برای اعضاء
 3. تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه.

ارکان اتاق بازرگانی

 1. شورای عالی نظارت که تشکیل شده از وزرای بازرگانی-امور اقتصادی و دارایی-صنایع و معادن وزیر کشاورزی-رئیس سازمان و موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق بازرگانی
 2. هیات نمایندگان تشکیل شده از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های وابسته است که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران 7 نفر و در اتاق های بازرگانی شهرستان ها 5 نفر است که در اولین جلسه هیئت نمایندگان برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

طبق ماده 8 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،شورای عالی نظارت بر اتاق ایران متشکل از اشخاص ذیل می باشد:
وزراء بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع،معادن و فلزات و کشاورزی،رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی است.

وظایف شورای عالی نظارت

 • الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه.
 • ب-سیاست گذاری و معین کردن خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
 • ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها درباره کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها

هیات نمایندگان

هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهی وابسته به اتاق تشکیل می گردد.

تبصره:

 • در اولین جلسه،هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای چهار سال برگزیده و به اتاق ایران معرفی می شوند.
 • هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو دارا باشد رای هر 100 عضو دارای یک نفر نماینده خواهد بود.
 • از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک فرد را بر می گزینند و معرفی می کنند.
 • عضو شدن در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری می باشد.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران

 • الف-انتخاب اعضای هیات رییسه
 • ب-بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه
 • ج-بررسی و نظر دادن درباره گزارشات و پیشنهادات کمیسیون ها و دیگر واحدهای اتاق و تصمیم گیری در خصوص آن ها در محدود اختیارات محوله
 • د-تشکیل کمیسون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آن ها از بین خود
 • ه-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت برای تصمیم گیری حداکثر بمدت دو ماه بعد از تشکیل اتاق ایران و همچنین پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15

هیات رییسه

اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر یک از شهرستان ها 5 نفر است که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال برگزیده می شوند.

وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق ایران

 • الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان
 • ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
 • ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه.
 • د-بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از جانب دبیرکل تهیه می شود و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان برای تصویب

وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق شهرستان ها

 • الف-اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت
 • ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون ها و ارائه آن به هیات نمایندگان
 • ج-انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی
 • د-بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب

درآمد اتاق های بازرگانی براساس قانون چگونگی تامین هزینه اتاق های بازرگانی مصوب 1373،وزارت اقتصاد و دارائی را مکلف می کند.علاوه بر دریافت مالیات 3 در 1000 درآمد دارندگان بازرگانی وصول و به حساب اتاق بازرگانی واریز کند.

براساس ماده ی 10،اتاق ها به دلایلی با صلاحدید شورای عالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می گردند که در ادامه این دلایل را بازگو می کنیم.

 • از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
 • عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق
 • تبصره-با اعلام انحلال از جانب شورای عالی نظارت هیاتی متشکل از 3 نفر به اتصاب آن شورا مشخص تا طبق آیین نامه ای که توسط شورا تصویب می شود براساس قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *