آرشیو برچسب‌ها: word فرم صورتجلسه تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت و ثبت تغییر موضوع شرکت ثبت شرکت کریم خان طی این نوشتار بر آنست تا در خصوص موضوع شرکت و ثبت تغییر موضوع شرکت نکاتی را بیان نماید. موضوع شرکت دو مفهوم متفاوت دارد. از لحاظ حقوق شرکت های تجاری، موضوع شرکت به فعالیتی اطلاق می گردد که شرکت جهت انجام دادن آن […]