آرشیو برچسب‌ها: گروه اقتصادی

گروه اقتصادی چیست ؟ گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می گردد. اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین برخلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد. لزوماَ بر اساس قراردادی کتبی تشکیل می […]

تشکیل گروه اقتصادی به سبب ماده ۱۰۷ قانون دستور کار پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تاسیس گروه اقتصادی با مصالح مشترک با همکاری دو یا چنداز اشخاص حقیقی و حقوقی به هدف آسان سازی و توسعه فعالیت اقتصادی و تجاری جهت یک دوره کوتاه و به سبب قراردادی که به صورت کتبی […]

نکاتی در باب ثبت گروه اقتصادی در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار بنیاد جدیدی را به اسم گروه اقتصادی، جهت فعالیت های اقتصادی مشخص کرده است. گروه اقتصادی از اکثر زوایا مشابه کنسرسیوم است ، با این فرق که دارای شخصیت حقوقی است و قوانینی در […]