آرشیو برچسب‌ها: گروه اقتصادی چیست ؟

گروه اقتصادی چیست ؟ گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می گردد. اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین برخلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد. لزوماَ بر اساس قراردادی کتبی تشکیل می […]