آرشیو برچسب‌ها: کد اقتصادی حوزه ی مالیاتی غرب

نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب هر موسسه یا شرکت پس از به ثبت رسیدن و صادر شدن آگهی تاسیس آن می بایست در دارایی پرونده تشکیل داده و برای دریافت کداقتصادی شروع به کار کند. کد اقتصادی شامل شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقوقی و حقیقی که به […]