آرشیو برچسب‌ها: چگونگی دریافت کد اقتصادی

چگونگی اخذ کد اقتصادی برای شرکت ثبت شده موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص چگونگی اخذ کد اقتصادی برای شرکت ثبت شده به ذکر توضیحاتی می پردازد.هر شرکت و یا موسسه پس از مرحله ی به ثبت رسیدن و صادر شدن آگهی تأسیس آن،لازم است ظرف دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و […]