آرشیو برچسب‌ها: پیگیری ثبت موسسات غیر تجاری

نحوه ی ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری به منظور آگاهی از چگونگی ثبت شرکت ها می توانید به مقالات ما در سایت تحصصی ثبت کریم خان مراجعه نمایید جهت ثبت موسسات غیرتجاری این مطلب را مطالعه نمایید.ماده ی ۵۸۵ قانون تجارت، ثبت موسسات غیرتجاری را به آیین نامه ی وزارت دادگستری منوط کرده است .وزارت […]

فعالی موسسه های غیر تجاری در چه زمینه ای است؟ در مقالات گذشته ثبت کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیر تجاری برای شما توضیح داده است،این موسسه قصد دارد در این مقاله در خصوص موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری سخن گوید. موسسات غیر تجاری : به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت که در سال […]

موسسه غیر تجاری چیست؟ هر اطلاعاتی که برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز دارید می توانید از ثبت کریم خان بخواهید. موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه هدف از تشکیل آن مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن می باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد […]