آرشیو برچسب‌ها: هیئت مدیره شرکت تعاونی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد توضیحاتی در باب مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی را به شما ارائه دهد. برای وجود قانونی تعاونی میبایست ابتدا آن را ثبت نمایید و ماده ۲ قانون بخش تعاونی با بیان اینکه ” شرکت هایی که با رعایت این […]

وظایف هیئت مدیره تعاونی اولین هیئت مدیره تعاونی باید بلافاصله پس از اعلام قبولی تمامی اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا […]

اولین هیئت مدیره باید بلافاصله پس از اعلام قبولی کلیه اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان […]