آرشیو برچسب‌ها: هزینه پلمپ دفاتر 97

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری تمامی شرکت ها و یا موسسات فعال یا غیر فعال که در اداره ثبت به ثبت می رسند،برای بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات مسئول اخذ دفتر پلمپ شده می باشند.صفحات این دفاتر که به پلمپ دفاتر معروف هستند در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می […]

پلمپ دفاتر سال ۹۷ در کوتاهترین زمان در این مطالب موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان اطلاعاتی را در خصوص پلمپ دفاتر سال ۹۷ را در اختیار شما قرار می دهد،پیش از هر چیزی باید بگوییم که در انتهای هر سال مالی حسابداران به روزهای پر مشغله نزدیک می شوند و طبیعتاً این امر ممکن […]