آرشیو برچسب‌ها: هزینه ثبت طرح صنعتی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله به ارائه تعرفه ها و هزینه های ثبت طرح صنعتی می پردازد. اقلام هزینه در”موسسه ثبت کریم خان” شخص حقیقی شخص حقوقی ۱- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه ۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه ۲۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای […]

سوالات متداول راجع به ثبت طرح صنعتی علائم تجاری و طرح های صنعتی جز عواملی هستند که به دلیل افزایش روز به روز تولیدات و رقابت تولید کنندگان در محصولات مشترک،روشی برای انتخاب مشتریان در بین عوامل متعدد است. علامت های از شرایط و عنوان محصول،فهم ریسک های کمتر از طرف مصرف کنندگان و هزینه […]

نکاتی در خصوص اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی ثبت شرکت کریم خان در مورد حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی توضیحاتی ارائه می دهد. حق تقدم بدین معنی است که بر اساس اظهارنامه عادی جهت پشتیبانی از علامت تجاری که به وسیله ی یک تقاضا کننده به سازمان صلاحیت دار […]

طرح صنعتی چست؟ طرح صنعتی عبارت است از،هر نوع به هم آمیختن خطوط یا رنگها و هر نوع اشکال سه بعدی با خطوط رنگها و یا بدون آنها به شکلی که ترکیب یا ظاهر یک محصول صنعتی یا کالایی از صنایع دستی را تغییر دهد.به عبارت دیگر به طور معمول در طرح صنعتی ظاهر کلی […]

  • 1
  • 2