آرشیو برچسب‌ها: نظم عمومی

در تعریف طرح صنعتی می توان به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی اشاره نمود این ساختار در کالای نهایی باید جذابیت ایجاد نماید.ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران در تعریف طرح صنعتی این گونه گفته است : […]