آرشیو برچسب‌ها: نحوه انحلال شرکت های سهامی

انحلال شرکت های سهامی مواردی که موجب انحلال شرکت های سهامی می شوند عبارت اند از: زمانی که شرکت موضوعی را که برای آن برگزار شده انجام داده یا انجام آن ناممکن باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین و مشخصی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد،مگر اینکه مدت شرکت،قبل از انقضا […]