آرشیو برچسب‌ها: موضوع و حدود عملیات صندوق

صندوق تعاون که در سال ۱۳۶۹ تاسیس گشت ، موسسه ای می باشد اعتباری و شخصیت حقوقی و استقلال مالی دارد که برای مدت نامحدود تشکیل گشته است. حوزه عملیات صندوق تعاون، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، ۸ میلیارد ریال می باشد. صندوق تعاون که […]