آرشیو برچسب‌ها: موسسه ثبت شرکت کریمخان

فرایند ثبت شرکت در ابتدا باید بگوییم فرایند ثبت شرکت یک فراید قانونی است که در آغاز فعالیت اقتصادی انجام می شود . به طور خلاصه فرایند ثبت شرکت دارای مراحل از جمله انتخاب نوع شرکت ، آماده سازی مدارک ، تایید مدارک انتخاب نام و تایید نام می باشد . فرایند ثبت شرکت به […]

کد تایید ثبت شرکت کد تایید ثبت شرکت یک شماره است که پس از پایان مراحل ثبت شرکت به شما تعلق می گیرد . با استفاده از کد تایید ثبت شرکت میتونید در اداره ثبت شرکت ها و یا در سامانه اینترنتی مربوطه استعلام گرفته و از ثبت شرکت خود اطمینان حاصل کنید . همچنین […]

ثبت تغییرات شرکت صاحبان مشاغل ممکن است نیاز داشته باشند در فعالیت های شرکت ، سرمایه و اساس نامه و … تغییراتی را به وجود بیارند . در این صورت نیاز به ثبت تغییرات شرکت وجود دارد . ثبت تغییرات شرکت به صورت رسمی انجام میشود و در سامانه ثبت شرکت به ثبت میرسد . […]

راهنمای ثبت شرکت ثبت شرکت ، اولین گام برای تبدیل شدن به یک مجموعه منظم و سازمان یافته است . به علاوه اینکه متقاضی با ثبت شرکت ، از تمامی مزایا و حقوق مادی و معنوی برخوردار خواهد شد . از جمله اینکه امکان صدور فاکتور رسمی جهت همکاری با نهادهای دولتی و رسمی ، […]