آرشیو برچسب‌ها: مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد توضیحاتی در باب مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی را به شما ارائه دهد. برای وجود قانونی تعاونی میبایست ابتدا آن را ثبت نمایید و ماده ۲ قانون بخش تعاونی با بیان اینکه ” شرکت هایی که با رعایت این […]