آرشیو برچسب‌ها: مزایای ثبت شرکت

نکاتی در باب لزوم ثبت شرکت ثبت کریم خان در این مقاله پاسخ یک سری سوالات در خصوص لزوم ثبت شرکت را می دهد.با ما همراه باشید. معنای لغوی شرکت عبارتست از شریک شدن،انباز گشتن،همدست شدن در کاری،انبازی.اما اصطلاحاً انواع مختلف ومعانی متفاوتی دارد که در قانون مدنی و قانون تجارت بدان توجه شده است.اما […]

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت بعد از ثبت شرکت اقداماتی را باید انجام دهید که موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه این اقدامات را ذکر نموده است. انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی اخذ کد اقتصادی پلمپ دفاتر تجارتی انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی مالیات سهمی است که براساس اصل […]

در این مقاله ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص نحوه درخواست ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. برای بوجود آمدن فضایی مطلوب و مساعد ، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها کاری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. ثبت شرکت هم در واقع نوعی […]

بعضی اوقات یک شرکت همه مراتب ثبت را اجرا کرده و شرکت ثبت شده ولی به علل گوناگون مانند تضاد بین شرکت و …. اقدامانی را انجام نمی دهند و به این ترتیب بدون فعالیت می مانند.اگر اداره دارایی از عدم فعالیت شرکت آگاهی نداشته باشد در این صورت برای شرکت مالیات تعیین می نماید. […]