آرشیو برچسب‌ها: مزایای ثبت شرکت سهامی عام

براساس ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که در آن موسسین بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند و این ویژگی عمده این شرکت ها است.مسئولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام است،مبلغ اسمی در برابر مبلغ رسمی قرار دارد که […]

شرکت سهامی ثبت شرکت کریم خان پیش از آنکه به بررسی هدف تشکیل شرکت سهامی عام بپردازد ،به تعریف انواع شرکت های سهامی پرداخته است. شرکت سهامی بر اساس مواد ۱ تا ۴ بخش ۱ مبحث اول قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت که در اسفند ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است به شرح ذیل […]