آرشیو برچسب‌ها: مرجع ثبت شرکت ها

ثبت کریم خان در این نوشتار در خصوص موسسات غیر تجاری مطالبی را ارائه می دهد. براساس ماده ۱۹۵ قانون تجارت، همه شرکت ها باید به ثبت برسند. همه شرکت هایی که در ایران تاسیس شده اند باید به ثبت برسد.زمانی که شرکت ثبت شود قراردادهای آن رسمی می باشد و بعد ها هیچ یک […]

در این مقاله ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص چارچوب کلی تنظیم صورتجلسات ارائه شده به مرجع ثبت شرکت ها سخن بگوید. به این دلیل درخواست انجام هرگونه تغییرات مورد نظر صاحبان سهام شرکت براساس صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می شود و در مواردی که: انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان […]

شرکت تعاونی در واقع برای مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل شده است:سودجویی سرمایه داران و تورم.از طرفی در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روزانه از ارزش پول کم می شد و از طرفی سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و علی الخصوص کالاهای […]

در این مقاله ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص نحوه درخواست ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. برای بوجود آمدن فضایی مطلوب و مساعد ، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها کاری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. ثبت شرکت هم در واقع نوعی […]