آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی مختص قانون ایران است این نوع شرکت در اروپا وجود ندارد و در صورتی که به شکل دیگری ترجمه شود با شرکت مسئولیت محدود اشتباه خواهد شد این شرکت با عقد شرکت در قانون مدنی ایران مطابقت دارد یعنی اگر شرکت مدنی با جنبه غیرتجاری ایجاد شود الزاماً میبایست به صورت نسبی درآید […]

مراحل و شرایط ثبت شرکت نسبی : ثبت شرکت کریم خان قصد دارد در این مقاله تمامی نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت نسبی را تشریح نماید. ابتدا لازم است بدانید نام شرکت نسبی برگرفته از سطح مسئولیت شرکای آن است. بر اساس ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی می باشد که […]