آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ،به شرکتی می گویند که موسسین آن میبایست جهت تامین بخشی از سرمایه آن به مردم مراجعه نمایند.حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است و تعداد موسسین آن هم میبایست حداقل پنج نفر باشند ( مواد ۴، ۵ ، و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه بواسطه پذیره […]

براساس ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که در آن موسسین بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند و این ویژگی عمده این شرکت ها است.مسئولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام است،مبلغ اسمی در برابر مبلغ رسمی قرار دارد که […]

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام شرکت های تجارتی همواره براساس عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.براساس ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت،تمامی شرکت های تجارتی ذکر شده در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت،ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی […]

الف- تعریف شرکت سهامی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص سخن می گوید.مطابق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که اعلام می کند: ” شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام قسمت شده […]

  • 1
  • 2