آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت تغییرات شرکت

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت، نام شرکا، میزان سهام ، هیئت مدیره، حق امضاء و … می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند.تغییرات شرکت […]

“موسسه حقوقی ثبت کریم خان،عرضه کننده ی فعالیت ها فوری ثبتی” هرشرکتی پس از ثبت،امکان تغییرات را در مواردی از اساسنامه و یا هرچیزی که به شرکت ربط داشته باشد دارد.کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت […]