آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت برند مواد غذایی

تعریف ماده غذایی واژه غذا شامل مایعات نوشیدنی نیز می گردد. غذا منبع اصلی تولید انرژی و تغذیه در جانوران است و اصولاً گیاهان و جانوران منشا تولید آن می باشند.هر ماده ای که انسان برای تغذیه خود از آن استفاده می کند ماده غذایی نام دارد. مواد غذایی در کل دارای منشأ حیوانی و […]

نکاتی کلیدی ثبت برند مواد غذایی ثبت کریم خان در این مقاله پیش از توضیح در خصوص ثبت برند مواد غذایی به تعریف ماده غذایی می پردازد.غذا به ماده ای گفته می شود که توسط موجود زنده خورده می شود. همچنین غذا شامل مایعات نوشیدنی نیز می گردد.غذا منبع اصلی تولید انرژی و تغذیه در […]