آرشیو برچسب‌ها: مدیر عامل شرکت سهامی

اگر می خواهید در خصوص مدت تصدی سمت مدیر عامل و اختیارات آن اطلاعاتی کسب کنید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد ببندد.براساس ماده ۱۲۴ لایحه […]

مدیر عامل شرکت سهامی ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.هیات مدیره میبایست حداقل یک نفر شخص حقیقی را برای مدیریت عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.مدیر عامل […]

مدیر عامل شرکت سهامی موسسه حقوقی کریم خان درخصوص امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران توضیحاتی را ارائه می دهد. نکته های ذیل درباره مدیر عامل شرکت سهامی دارای اهمیت می باشند: فردی می باشد که به وسیله هیات مدیره جهت مدیریت فعالیت های شرکت تحت نظارت هیات مدیره انتخاب می گردد . مدیر […]