آرشیو برچسب‌ها: مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه

انحلال شرکت بعد از انحلال شرکت ،مدیر دیگر سمتی ندارد.زیرا ممکن است کارهای شرکت هنوز ناتمام باشد همانند مطالبات و بدهکاری.بنابراین ضروری است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به عهده گیرد.این شخص را مدیر تصفیه می نامند.از جمله وظایف ابتدایی متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت […]

انحلال موسسه ثبت شرکت کریمخان در این مقاله برآنست تا روند ثبت انحلال موسسه را تشریح نماید. قبل از هر چیز به تعریف مختصری از موسسات تجاری می پردازیم. موسسات غیر تجاری موسساتی می باشند که به منظور مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن ایجاد می شوند […]