آرشیو برچسب‌ها: مدارک موردنیاز برای ثبت سازمان مردم نهاد

شرایط و مدارک ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها   ثبت شرکت کریم خان در باب ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها توضیحاتی را ارائه می دهد: موسسه ها دارای منش حقوقی غیروابسته ، خصوصی ، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند و در جهت اجرای امور راغبانه، با […]