آرشیو برچسب‌ها: مدارک لازم برای شرکت با مسئولیت محدود

چگونه شرکت با مسئولیت محدود را تأسیس و به ثبت برسانیم؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان به تشریح راهنمای تاسیس تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود می پردازد.شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که میان دو یا چندین نفر برای امور تجارتی تاسیس شده و هرکدام از شرکاء بدون تقسیم بندی سرمایه به سهام […]

مراحل و نحوه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکای آن فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود، بدون اینکه سرمایه شان به سهام یا […]