آرشیو برچسب‌ها: مدارک جهت تمدید کارت بازرگانی

به منظور تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی مورد نیاز است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی را ذکر نموده است.مطابق مقررات گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی می باشد که صاحب آن،از جمله شخص حقوقی و حقیقی با داشتن آن این اختیار را دارد،نسبت به تجارت در زمینه […]

تمدید کارت بازرگانی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با شرایط تمدید کارت بازرگانی توضیحاتی را ارائه می نماید.کارت بازرگانی به وسیله ی شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم درخواست کنندگانی که دارای شرایط ذیل باشند صادر می شود.(تمامی شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود […]

مراحل تمدید کارت بازرگانی تقریبا مشابه مراحل اخذ کارت بازرگانی است. میزان اعتبار کارت بازرگانی بر اساس درخواست متقاضیان از یک سال تا پنج سال بوده و چنانچه مورد تایید وزارت بازرگانی باشد اعتبار دارد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به […]