آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت علامت تجاری

نکاتی در باب ثبت علامت تجاری علامت تجاری عبارت است از هر علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر، لفاف و … که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، استعمال می گردد. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت […]

به کار گرفتن علائم تجارتی و صنعتی دارای سابقه تقریباً طولانی می باشد و می توان گفت از زمانی که محصولات مشابه به بازار ارائه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار برای حفظ اصالت محصولات در تلاشند تا به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری معرفی نمایند و اجازه ندهند که مشتریان […]

علامت تجاری بدین سبب که کالای تاجر را معرفی می کند این روزها به لحاظ اقتصاد اهمیت زیادی دارد و افرادی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار ارائه می دهند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که سایر بازرگانان دیگر حق استفاده از آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.در حقوق ایران،حق […]

” ثبت سریع علامت تجاری در موسسه تخصصی ثبت کریم خان “ علامت تجاری چیست؟ نشانی که توانایی تشخیص کالاهای تولیدی یا خدمات عرضه شده توسط یک شخص / بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص دیگر را دارد علامت تجاری می نامند. طبق ماده ۳۰ قانون علامت ، علامت جمعی […]