آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت علائم تجاری

نکاتی در خصوص ضمانت اجرای حمایت از علائم تجاری جهت حفظ حقوق مالک علائم تجاری و برای جلوگیری از نقض علامت تجاری، جبران ضررهای وارد شده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و دیگر اقدامات تامینی جهت ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می شود که کشور ایران هم شامل […]

دلایل ثبت علامت تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص دلایل ثبت علامت تجاری مطابق تبصره ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراع ها ، مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ثبت علامت در ایران به اختیار می باشد ، به جز در مواردی که دولت آن را اجباری قرار دهد . […]