آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ،به شرکتی می گویند که موسسین آن میبایست جهت تامین بخشی از سرمایه آن به مردم مراجعه نمایند.حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است و تعداد موسسین آن هم میبایست حداقل پنج نفر باشند ( مواد ۴، ۵ ، و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه بواسطه پذیره […]

برای ورود در بحث مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تجاری،در ابتدا نیاز است ضمن تعریف شرکت انواع شرکت را نیز برای شما تشریح نماییم. تعریف شرکت تجاری شرکت تجارتی،به قراردادی می گویند که براساس آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل […]

براساس ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که در آن موسسین بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند و این ویژگی عمده این شرکت ها است.مسئولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام است،مبلغ اسمی در برابر مبلغ رسمی قرار دارد که […]

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در ماده ( ۲ ل. ا. ق. ت ) گفته شده است : ” شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن […]