آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت در مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که در میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجارتی تشکیل شده است که در آن هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه شان به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به اندازه ی سرمایه […]