آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اگر می خواهید در خصوص مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود به اطلاعاتی دست یابید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید. بنا بر ماده ۹۴ قانون تجارت ” شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه […]

بنا بر ماده ۹۴ قانون تجارت تعریف شرکت با مسئولیت محدود به صورت ذیل تعریف شده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله اطلاعاتی در خصوص مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود را در اختیار شما قرار دهد. ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل […]

نکاتی در خصوص اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود اختیارات مدیران در شرکت های بامسئولیت محدود نه از قاعده منع محدودیت اختیارات در مقابل اشخاص ثالث در شرکت های سهامی پیروی می نماید و نه دقیقاَ تابع رابطه وکالت مانند سایر شرکت های تجاری می باشد. براساس ماده ۱۰۵ قانون تجار: ” مدیران شرکت کلیه […]