آرشیو برچسب‌ها: مدارک اخذ جواز تاسیس

مقصود از جواز تاسیس ، به گواهی گفته می شود که سرمایه گذاران تولیدی با دریافت آن مجاز به فعالیت اقتصادی در شهرک های صنعتی می گردند.همانگونه که می دانید هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیاز به دریافت مجوزهایی از دستگاه های دولتی دارد.این مجوزها به خاطر ساماندهی و نظارت بر فعالیت این […]

جواز تاسیس ، به مجوزی گفته می شود که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی داده می شود. در حقیقت ، طبق این مجوز، به دارنده آن اجازه داده می شود تا در چارچوب طرح مورد تصویب وزارت صنایع و معاون نسبت به احداث واحد تولیدی […]