آرشیو برچسب‌ها: مجامع عمومی شرکت تعاونی

توضیحات کلی در خصوص مجامع عمومی ثبت کریم خان در ابتدا کلیاتی در خصوص مجامع عمومی را به شما ارائه می دهد.مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت در کارهای شرکت های تعاونی می باشد و به دو شکل تشکیل می گردد : مجمع عمومی عادی ؛ مجمع عمومی فوق العاده . مجمع عمومی […]